తునక ప్రపంచ - 004 - బెర్లిన్ (Telugu Edition)

తునక ప్రపంచ - 004 - బెర్లిన్ (Telugu Edition)

by Robert Skyler
     
 
అపార్ధం లోకి ఒక పురాణ సాహసం, మానసిక, చిన్న కథలు ఈ వరుస,

Overview

అపార్ధం లోకి ఒక పురాణ సాహసం, మానసిక, చిన్న కథలు ఈ వరుస, దానికదే అర్ధం చేసుకోవటం ద్వారా విస్మరించబడుతున్నాయి అర్ధం అర్థాలు యొక్క ముఖ్య సంగతులు అర్థం విశ్లేషించారు.
 
బెర్లిన్: త్యాగం రూట్స్
 
అది ఎప్పుడూ గమనించారు, ముందు మూమెంట్స్, అరుదుగా ఎక్కువ అడ్డంకులు లేకుండా, అప్పుడు ఇప్పుడు మధ్య, ఆ స్థలం నిర్వచించవచ్చు ఇది సంఘర్షణ వ్యక్తిగత రిజల్యూషన్ దాటి పట్టింపు, ఏ గమనించండి క్షణం ఇప్పటికే మర్చిపోయి చేయబడ్డాయి ఉంటుంది. ఇది మేము భంగం, మరియు ఆ అంతరాయం లో మేము అవకాశం చూస్తారు అలాంటి ఒక క్షణం యొక్క గుర్తించి ఉంది – నేను ఆపివేశాడు; నేను ఒక కారణం కోసం నిలిపివేశాయి తప్పక, ఎందుకు నేను ఆపలేదు – ఒక క్షణం, ప్రసిద్ధి చెల్లుబాటు మరియు అర్థం కావచ్చు.
 
మరియు, Simple English Edition: Time, not matter after the person answer of the anger that explain that space, between then and now, without great pause, any note time will have already been forgot before it was ever note. It is in the note of such a time that we are pause, and in that pause do we see chance – I stop; I must have stop for a reason, why did I stop – That a time might be note, prove and know.
 
మరియు, English Edition: Moments, rarely matter beyond the personal resolution of the conflict which defined

Product Details

ISBN-13:
2940015405057
Publisher:
Outtayurmind
Publication date:
09/10/2012
Series:
తునక ప్రపంచ , #4
Sold by:
Barnes & Noble
Format:
NOOK Book
File size:
326 KB

Customer Reviews

Average Review:

Write a Review

and post it to your social network

     

Most Helpful Customer Reviews

See all customer reviews >