Title: Under the Udala Trees, Author: Chinelo Okparanta
Title: Happiness, Like Water, Author: Chinelo Okparanta
Title: Unter den Udala Bäumen: Roman, Author: Chinelo Okparanta
Title: Sous les branches de l'udala, Author: Chinelo OKPARANTA
Title: Bajo las ramas de los udalas, Author: Chinelo Okparanta