Title: Perv #1 (Filth), Author: Dakota Gray
Title: Adonis Line (Filth, #3), Author: Dakota Gray
Title: Hardcore, Author: Dakota Gray
Title: Perv, Author: Dakota Gray