Title: Trazer: Kids of Stolen Tomorrow, Author: Joseph O Adegboyega-Edun
Title: Trazer World Glossary: Brizzes, Bisas and Babalawos, Author: Joseph O. Adegboyega-Edun