Title: Indelebile, Author: Julia B. Williams
Title: MADNESS: I Björk series volume 1, Author: Julia B. Williams
Title: Frammento di Noi, Author: Julia B. Williams
Title: Impossibile smettere di amarti, Author: Julia B. Williams