Title: (Extra)Ordinary Women: Ten Inspirational Stories, Author: Kristin Bartzokis
Title: Diary of a Beautiful Disaster, Author: Kristin Bartzokis