Title: APOLYTO KAKO (BIBLIO ENATO) - O Kairos ton Apokalypseon, Author: Lizeta Vrana
Title: Apolyto Kako (Biblio Dekato): Lathos Kosmos, Author: Lizeta Vrana
Title: Apolyto Kako (Biblio Trito): Ypogeia Reumata, Author: Lizeta Vrana
Title: Apolyto Kako (Biblio Pempto) - To Basileio to Tromou, Author: Lizeta Vrana
Title: APOLYTO KAKO (BIBLI0 EBD0M0) - Katharse, Author: Lizeta Vrana
Title: Apolyto Kako (Biblio Tetarto) - TH.Y.M.O.S., Author: Lizeta Vrana
Title: Apolyto Kako (Biblio Deutero): To Esoteriko Monopati, Author: Lizeta Vrana
Title: Apolyto Kako (Biblio Ogdoo) - Phones apo to Parelthon, Author: Lizeta Vrana
Title: Absolute Evil (Book One): The Years of Ignorance, Author: Lizeta Vrana
Title: Apolyto Kako (Biblio Proto): Ta Chronia tes Agnoias, Author: Lizeta Vrana
Title: Absolute Evil (Book Five): Realms of Terror, Author: Lizeta Vrana
Title: Absolute Evil (Book Three): Undercurrents, Author: Lizeta Vrana
Title: Absolute Evil (Book Six): Ultimate Horror, Author: Lizeta Vrana
Title: Absolute Evil (Book Two): The Inner Path, Author: Lizeta Vrana
Title: Absolute Evil (Book Eight): Voices from the Past, Author: Lizeta Vrana
Title: Apolyto Kako (Biblio Endekato) - Kykneio Asma, Author: Lizeta Vrana
Title: Apolyto Kako (Biblio Ekto) - Eschate Phrike, Author: Lizeta Vrana
Title: Absolute Evil (Book Nine): The Time of Revelations, Author: Lizeta Vrana
Title: Absolute Evil (Book Seven): Purgatory, Author: Lizeta Vrana
Title: Absolute Evil (Book Four): Sacred Wrath, Author: Lizeta Vrana