Title: Lo & Behold!, Author: Karega Rocco Karega
Title: What It Was Like, Author: Rocco Karega