Title: Shotgun Honey Presents Volume 4: RECOIL, Author: Ron Earl Phillips
Title: Shotgun Honey Presents: Both Barrels, Author: Ron Earl Phillips
Title: Blight Digest (Fall 2014), Author: Ron Earl Phillips