1 - 4 of 4 results for "Samuel M. Kamakau"

Title: Ke Aupuni Mo'i, Author: Samuel M. Kamakau
Title: Tales and Traditions of the People of Old: Na Moolelo a ka Poe Kahiko, Author: Samuel M. Kamakau
Title: Ka Poe Kahiko: The People of Old, Author: Samuel M. Kamakau
Title: The Works of the People of Old: Na Hana a ka Poe Kahiko, Author: Samuel M. Kamakau