1 - 2 of 2 results for "Samuel Manaiakalani Kamakau"

Title: The Works of the People of Old: Na Hana a ka Po'e Kahiko, Author: Samuel Manaiakalani Kamakau
Title: Ruling Chiefs of Hawaii, Author: Samuel Manaiakalani Kamakau