Title: Dylan #4 (Tattoo Bruderschaft), Author: Jo Raven
Title: Tyler #2 (Tattoo Bruderschaft), Author: Jo Raven
Title: Asher #1 (Tattoo Bruderschaft), Author: Jo Raven
Title: Rafe #5 (Tattoo Bruderschaft), Author: Jo Raven
Title: Dein Abschiedskuss (Tattoo Bruderschaft), Author: Jo Raven
Title: Zane #3 (Tattoo Bruderschaft), Author: Jo Raven
Title: Tattoo Babys (Tattoo Bruderschaft, #6), Author: Jo Raven