Title: Semiramis - The Amazon Queen of Babylon, Author: Thanos Papathanassiou
Title: Lakonikes Miniatoures & Poiitikes Dimiourgies, Author: Thanos Papathanassiou
Title: Logotechnia en brachei, Author: Thanos Papathanassiou
Title: Laconical Miniatures & Poetical Creations, Author: Thanos Papathanassiou
Title: Literature in brief, Author: Thanos Papathanassiou
Title: Literatur in brevi, Author: Thanos Papathanassiou
Title: Lola - Die Flamme des Morastes, Author: Thanos Papathanassiou
Title: Theseis & Antitheseis, Author: Thanos Papathanassiou
Title: MIA Eva OS Oudemia Alli, Author: Thanos Papathanassiou
Title: Lola - I phloga tou vourkou, Author: Thanos Papathanassiou
Title: Semiramis - I Amazon Vasilissa Tis Vavylonos, Author: Thanos Papathanassiou
Title: Theses & Antitheses, Author: Thanos Papathanassiou
Title: An Eva Like No Other, Author: Thanos Papathanassiou
Title: Empathy, Author: Thanos Papathanassiou
Title: Empatheia, Author: Thanos Papathanassiou
Title: Gnomicologion, Author: Thanos Papathanassiou
Title: Lola - The flame of the mire, Author: Thanos Papathanassiou
Title: Gnomicologion, Author: Thanos Papathanassiou