Title: Apanta Poihtika, Author: X. Orion
Title: MANA TOY KITSOY (2nd Edition)), Author: X. Orion
Title: Tis Manas tou Kitsou: Poiitiko Afieroma, Author: X. Orion
Title: Tou Leuteri: Poiitiko Afieroma, Author: X. Orion