Title: Bad Things Volume Two, Author: Cynthia Eden
Title: Bad Things Deluxe Box Set, Books 1 to 6, Author: Cynthia Eden