Title: Mr. President (White House Series #1), Author: Katy Evans
Title: Mr. President - Macht ist sexy, Author: Katy Evans
Title: Mr. President - Liebe ist alles, Author: Katy Evans