Title: Princess Mia (Princess Diaries Series #9), Author: Meg Cabot
Title: Mia Goes Fourth (aka Princess in Waiting), Author: Meg Cabot