Title: Shifters, Author: Lucia Cascioli
Title: Browning House, Author: Lucia Cascioli
Title: Markers of Descent, Author: Lucia Cascioli
Title: WTF?: Tales from the Burbs, Author: Lucia Cascioli
Title: From Scratch to Finish, Author: Lucia Cascioli
Title: Letters to the Grave, Author: Lucia Cascioli
Title: Spiral, Author: Lucia Cascioli
Title: Struck, A Novella, Author: Lucia Cascioli
Title: The Getaway Book: A Collection of Stories, Author: Lucia Cascioli