Title: Gidridy IMS RT3 (R-RZM, T-d-metall i AB2 (NbV(Fe, Co, Ni)), Author: Lushnikov Stepan
Title: Anodnoe Povedenie Splavov Zn5al I Zn55al S Rzm Tserievoy Podgruppy, Author: Alikhanova S.
Title: Splavy Alyuminiya S Zhelezom, Rzm I Elementami Podgruppy Galliya, Author: Amonov a.
Title: Fiziko-Khimicheskie Svoystva Alyuminidov Rzm Tserievoy Podgruppy, Author: Mirzoev Sh
Title: Splavy Alyuminiya S Zhelezom I Rzm Tserievoy Podgruppy, Author: Amonov Ilkhomdzhon
Title: Fizikokhimiya Splavov Litiya S Rzm I Alyuminiya, Author: Ganieva N.
Title: Korroziya Alyuminievo-Magnievykh Splavov, S Shchzm I Rzm, Author: Norova M.
Title: Anodnoe Povedenie I Okislenie Splava Al+0.2% MG S Rzm, Author: Narziev Bakhtiyer
Title: Fizikokhimiya Siluminov S Elementami Podgruppy Germaniya I Rzm, Author: Sangov M.