125 sposobów na bezpiecze?stwo sieci. Wydanie II

125 sposobów na bezpiecze?stwo sieci. Wydanie II

by Lockhart

NOOK Book(eBook)

$10.49 $15.00 Save 30% Current price is $10.49, Original price is $15. You Save 30%.
Available on Compatible NOOK Devices and the free NOOK Apps.
Want a NOOK ? Explore Now

Overview

125 sposobów na bezpiecze?stwo sieci. Wydanie II by Lockhart

Praktyczny przewodnik po technikach zabezpieczania sieci komputerowych

 • Jak sprawnie zabezpieczy? system?
 • Jak zapewni? sobie prywatno?? w internecie?
 • Jak skutecznie walczy? z sieciowymi w?amywaczami?

W naszych domach montujemy solidne zamki i drzwi, chronimy samochody wymy?lnymi alarmami, w firmach zak?adamy systemy monitoringu, jednak nadal wiele osób nie zwraca wystarczaj?cej uwagi na bezpiecze?stwo komputerów w sieciach domowych oraz korporacyjnych. Luki w systemach informatycznych powoduj? ka?dego roku straty rz?du miliardów dolarów, a przecie? dost?pnych jest wiele narz?dzi i technik, które pozwalaj? skutecznie zabezpieczy? komputery przed atakami crackerów.

"125 sposobów na bezpiecze?stwo w sieci. Wydanie II" to zaktualizowany i rozbudowany zbiór praktycznych porad dotycz?cych zabezpieczania systemów informatycznych przed atakami. Dzi?ki wskazówkom przygotowanym przez cenionych profesjonalistów dowiesz si?, jak stosowa? najnowsze narz?dzia systemowe i niezale?ne programy do zabezpieczania systemów i danych, ochrony w?asnej prywatno?ci w sieci czy bezpiecznego ??czenia zdalnych maszyn. Nauczysz si? tak?e zastawia? pu?apki na sieciowych napastników, wykrywa? ich obecno?? w sieci i szybko przywraca? normalne funkcjonowanie systemu po ewentualnym ataku.

 • Zabezpieczanie systemów Windows i uniksowych
 • Zapewnianie prywatno?ci w internecie
 • Konfigurowanie i testowanie zapór sieciowych
 • Bezpieczne korzystanie z us?ug
 • Zabezpieczanie sieci przewodowych i bezprzewodowych
 • Monitorowanie dzia?ania sieci
 • Stosowanie silnego szyfrowania i uwierzytelniania
 • Wykrywanie w?ama? i przywracanie dzia?ania sieci
Stosuj sprawdzone sposoby zapewniania bezpiecze?stwa w sieci.

Product Details

ISBN-13: 9781457176326
Publisher: Helion
Publication date: 10/24/2007
Sold by: Barnes & Noble
Format: NOOK Book
Pages: 440
File size: 10 MB

Customer Reviews

Most Helpful Customer Reviews

See All Customer Reviews