Akatsuki No Tera

Akatsuki No Tera

by Yukio Mishima

Paperback

$18.50

Product Details

ISBN-13: 9784101050232
Publisher: Shinchosha/Tsai Fong Books
Publication date: 11/28/2002
Pages: 432
Product dimensions: 4.20(w) x 5.90(h) x 0.70(d)

Customer Reviews

Most Helpful Customer Reviews

See All Customer Reviews