Att Anv Nda Vetenskapen Om Medvetandet

Att Anv Nda Vetenskapen Om Medvetandet

Paperback

$15.00
Choose Expedited Shipping at checkout for guaranteed delivery by Monday, March 25

Product Details

ISBN-13: 9781450577953
Publisher: CreateSpace Publishing
Publication date: 02/19/2010
Pages: 98
Product dimensions: 7.44(w) x 9.69(h) x 0.20(d)

About the Author

Ernest Shurtleff Holmes (1887- 1960) var en amerikansk författare och andlig lärare. Han var grundare av en tankerörelse som kallas 'Religious Science' även känd som 'Science of Mind' (Vetenskapen om Medvetandet), en del av New Thought rörelsen. Han skrev den klassiska texten Vetenskapen om Medvetandet (Science of Mind) och många andra metafysiska böcker. Att Använda Vetenskapen om Medvetandet ger exempel på praktiska tillämpningar av principerna från texten Vetenskapen om Medvetandet. Principerna i denna bok har inspirerat och påverkat flera generationer av metafysiska sökare och lärare. Bland annat skrev Holmes att upptäckten av Gud måste komma genom upptäckten av oss själva. Eftersom det är så, råder en absolut enhet mellan Gud och mänskligheten, en enhet som alltid har funnits och alltid kommer att finnas.

Customer Reviews

Most Helpful Customer Reviews

See All Customer Reviews