Biographical Dictionary of New Chinese Entrepreneurs and Business Leaders

Biographical Dictionary of New Chinese Entrepreneurs and Business Leaders

Paperback(Reprint)

$53.53 $56.00 Save 4% Current price is $53.53, Original price is $56. You Save 4%.
View All Available Formats & Editions
Choose Expedited Shipping at checkout for guaranteed delivery by Wednesday, November 21

Product Details

ISBN-13: 9781849801300
Publisher: Elgar, Edward Publishing, Inc.
Publication date: 06/11/2011
Series: Elgar Original Reference Series
Edition description: Reprint
Pages: 296
Product dimensions: 6.60(w) x 9.50(h) x 0.70(d)

About the Author

Edited by Wenxian Zhang, Professor and Arthur Vining Davis Fellow, Department of Archives and Special Collections, Rollins College, US and Ilan Alon, Professor of Strategy and International Marketing, University of Agder, Norway

Table of Contents

Contributors to the volume and their entries
Aldo Ahlers Jr
Sun Guangxin
Matthew Amick
Chang Chung-Mou (Zhang Zhongmou), Jiang Nanchun (Jason Jiang), Barry Lam (Lin Baili), Wen Sayling (Wen Shiren), Wu Yijian
Dongmei Cao
Chen Jinyi, Liang Jianzhang, Wu Ying, Zhao Xinxian, Zhu Mengyi
Julian Chambliss
Bao Yugang, Chai Songyue, Feng Lun, Henry Ying Tung Fok (Huo Yingdong), Shen Taifu
Howard Chiang
Zhang Weiying
Victoria Chu
Ma Hong, Ning Xiangdong, Wu Dingfu, Xie Fuzhan, Xie Xuren
Mary Conway Dato-on
Li Rucheng, Henry Sy Sr (Shi Zhicheng), Yang Rong, Zheng Yonggang
Huijuan Cui
Ma Weihua
Xiaodong Du
Guo Zeli, Ni Runfeng
Quek Kia Fatt
William Hengjem Cheng (Zhong Tingshen), Hu Maoyuan, Robert Hock Nien Kuok (Guo Henian), Yang Guoping, Yin Tongyao
Marc Fetscherin
Chen Lihua, Gu Chujun, Guo Hao, Li Xiaohua, Liu Hanyuan, Sun Guangxin, Xu Ming, Xu Rongmao, Zhang Simin
Mareike Fetscherin
Henry Ying Tung Fok (Huo Yingdong), Shen Taifu
Charlotte Froehlich
Chen Lihua
Daniel Galvez
Xu Ming
Adeta Gayah
Li Xiaohua
James P. Gilbert
Li Lihui, Wang Xuebing, Yi Gang, Zhang Enzhao, Zhang Jianguo, Zhou Xiaochuan
Hui He
Li Jun, Li Yanhong, Rong Yiren, Wu Yi, Xiang Huaicheng
Alex Hellberg
Liu Hanyuan
Arthur Holst
Chen Feng, Duan Qiang, Ma Wanqi (Ma Man-Kei), Mu Xinsheng, Wei Jiafu
Lujin Huang
Cao Guowei, Chang Xing, Chen Xiao, Chen Xiaoxian, Ding Jian, Fan Gang, Gao Dekang, Jing Shuping, Pan Shiyi, Song Weiping, Wen Tiejun, Xie Tielan, Xu Xiaoping, Yang Kaisheng, Yang Mingsheng, Yu Shumin, Yu Yu, Zhang Chaoyang (Charles Zhang), Zheng Shengtao, Zhou Bohua
Loi Teck Hui
William Hengjem Cheng (Zhong Tingshen), Hu Maoyuan, Robert Hock Nien Kuok (Guo Henian), Yang Guoping, Yin Tongyao
David Irving
Chai Songyue, Feng Lun
Jonatan Jelen
Miao Shouliang, Peng Xiaofeng, Sun Hongbin, Yang Guoqiang, Ye Lipei (Eddie Ye), Zhang Jindong
Hong Jiang
Yang Yuanqing
Qian Hu
Li Dongsheng
Thomas D. Lairson
Chen Yun, Deng Xiaoping, Wen Jiabao, Zhao Ziyang, Zhu Rongji
Christoph Lattemann
Huang Guangyu, Liu Yonghao, Lu Guanqiu, Nan Cunhui
Jen-Kai Liu
Bo Xilai, Xu Kuangdi, Yang Yuanyuan, Zhang Qingwei, Zhu Yanfeng
Francisco Lutz
Gu Chujun
Michael J. Miske
Fu Chengyu, Jin Zhiguo, Li Shufu, Shang Fulin, Tian Deju
Xiafang Mo
Li Yining, Ma Yun, Wu Jinglian, Yang Lan
Michael A. Moodian
Li Zekai (Richard Li, Tzar Kai Li), Yang Bin, Yuan Longping, Zhang Yin, Zhou Zhengyi
Rebecca Montaner
Geng Xiaoping
Guibin Mu
Zhou Houjian
Tim Poplin
Zhang Simin
Natalie Powers
Xu Rongmao
Martina Jing Quan
Li Ning, Ma Huateng, Mai Boliang, Ren Zhengfei, Wang Wenjing
Hui Shi
Dong Mingzhu, Ning Gaoning
Amir Shoham
Li Jun, Li Yanhong, Rong Yiren, Wu Yi, Xiang Huaicheng
Sangeeta Singh
Ding Lei, Guo Guangchang, Li Ka Shing (Li Jiacheng), Liu Chuanzhi Zong Qinghou
Linda G. Sprague
Liu Ji
Clay Stanfield
Dai Zhikang, Liu Bo, Liu Xiaoguang
David Straub
Eysayup Ekrem (Aikelamu Aishayoufu), Rebiya Kadeer, Mayirjon (Mayierjiang), Mi Enhua, Tang Wanxin
Jianmin Sun
Dong Mingzhu, He Boquan, Hou Weigui, Li Dongsheng, Ma Weihua, Ning Gaoning, Xie Qihua, Yang Yuanqing, Ye Long, Zhang Yue, Zhou Houjian
Sunny Li Sun
Li Ning, Ma Huateng, Mai Boliang, Ren Zhengfei, Wang Wenjing
Shawn Tavares
Guo Hao
Siri Terjesen
Zhang Gang
Rachel Todd
Donald Tsang (Zeng Yinquan)
Min Tong
Chi Yufeng, Guo Xianchen, Mu Zhanying, Pan Ning, Wang Weibin
Fu-Sheng Tsai
Steve Chang (Zhang Mingzheng), Terry Kuo (Guo Taiming), Lee Rie-Ho (Li Ruihe), Stan Shi (Shi Zhenrong), Jerry Chih-Yuan Yang (Yang Zhiyuan)
Denise Tsang
Chen Tianqiao, Stanley Ho (He Hongshen), Liu Jiren, Qiu Bojun, Xu Shaochun
Hua Wang
Liu Changping, Miao Wei, Tan Xuguang, Wang Linxiang, Wang Yung-ching (Wang Yongqing)
Zhen Wang
Ye Long
Joshua Wickerham
Hu Shuli, Li Jinhua, Li Xiaopeng, Wang Mengkui, Wang Zhidong
Audrey Wu
Liu Ji
Depin Yang
Zhang Yue
Tao Yang
He Boquan, Hou Weigui
Shirley Ze Yu
Li Jingwei, Long Yongtu, Shi Xiaoyan, Tsang Hin Chi (Zeng Xianzi), Wang Yan
Xiaoqi Yu
Duan Yongping, Ge Wenyao, Kong Dan, Shaw Runrun (Shao Yifu), Wang Liheng
Hong Zhang
Lang Xianping, Shi Yuzhu, Wang Guangying, Wang Jiafen, Yu Zuomin
Jian Zhang
Hu Angang, Rong Zhijian
Weidong Zhang
Lai Changxing, Mou Qizhong, Nian Guangjiu, Shi Zhengrong, Wang Xuan
Wenxian Zhang
Chang Xiaobing, Li Xiaopeng, Donald Tsang (Zeng Yinquan), Wang Mengkui, Wang Zhidong, Wang Zhongjun, Wu Renbao, Zhang Ruimin
Ying Zhang
Bi Dongjiang, Deng Zhonghan, Pan Gang, Tian Suning, Zhou Dahu
Yi Zhao
Xie Qihua

Customer Reviews

Most Helpful Customer Reviews

See All Customer Reviews