Boerneef stukkies en ander Pragtige Gedigte

Boerneef stukkies en ander Pragtige Gedigte

by Boerneef Ivandermerwe

Paperback

$54.00
Choose Expedited Shipping at checkout for guaranteed delivery by Friday, May 31

Overview

Boerneef (die skrywersnaam van Izak Wilhelmus van der Merwe) het begin om Prosas en kortverhale the skryf, sy eerste boek was "Boplaas", in die laast 10 jaar van sy lewe het hy gefokus op gedigte. In hierdie bundel is daar kort stukkies prosa sowel as van sy gedigte net om vir die leser lis te maak om meer van sy werk te lees. Die werk van Boerneef word herken aan dansende klanke wat wip op die tong, vele vans sy werk is getoonset. Boerneef se werk besit 'n sterk kultuurhistoriese waarde vir Afrikaners. Van Rensburg die volgende waarde-oordeel oor Boerneef se werk uit: "Daar is egter ~ rykdom in sy werk wat met enige aanklag van eentonigheid spot. Dis eenvoud wat bedrieglik is. Kyk maar na die groot spanwydte daarvan. Hy skryf, soos reeds gese, prosa en poesie en in beide gevalle van ons beste" Ander belangrike skrywers soos Elizabeth Eybers, A. G. Visser, Eitemal en Totius se werk is ook bygevoeg om 'n meer volledige versameling van Afrikaanse werk aan te bied vir die leser. Daar is talle moderne geskryf deur Anna K. Leon.

Product Details

ISBN-13: 9781974507191
Publisher: CreateSpace Publishing
Publication date: 08/20/2017
Pages: 198
Product dimensions: 6.00(w) x 1.25(h) x 9.00(d)

Customer Reviews

Most Helpful Customer Reviews

See All Customer Reviews