Chú ti?u ng?m sen

Chú ti?u ng?m sen

Paperback

$6.49 View All Available Formats & Editions
Choose Expedited Shipping at checkout for guaranteed delivery by Wednesday, April 24

Product Details

ISBN-13: 9781090543073
Publisher: United Buddhist Foundation (Lien Phat Hoi)
Publication date: 03/14/2019
Pages: 106
Product dimensions: 5.00(w) x 7.99(h) x 0.22(d)

Table of Contents

MỤC LỤC

Lời giới thiệu 5

Hoa khai kiến Phật 7

Lối về mùa xuân 13

Hoa khai Cực Lạc 27

Chú tiểu ngắm sen 33

Ở cõi xa kia và trên đất này 47

Trở về bên Phật Đản sinh 55

Nụ cười của thiền sư Bờm 61

Người ngèo người giàu 67

Nhan sắc 75

Chữ hiếu 97

Customer Reviews

Most Helpful Customer Reviews

See All Customer Reviews