Buddug/Boudicca: Brenhines Iceni Prydain/Britain's Queen of the Iceni

Buddug/Boudicca: Brenhines Iceni Prydain/Britain's Queen of the Iceni

Paperback

$12.99
Choose Expedited Shipping at checkout for guaranteed delivery by Friday, June 28

Overview

Stori wir syfrdanol am arwres Prydain yn yr hen oes - ar gael i'w darllen yn Gymraeg a Saesneg mewn un gyfrol ddwyieithog!

Yn 43 OC mae Rhufain bron yn sicr o'u concwest dros Brydain - nes i Prasutagus, Brenin yr Iceni, ddigwydd cyfarfod caethforwyn o dras frenhinol llwyth yr Aedui yng Ngâl wedi iddi ddianc oddi wrth ei meistres Rufeinig. Newidiodd y cyfarfod hwn dynged Ynys Prydain am byth.

Yn berffaith ar gyfer dysgwyr Cymraeg a Saesneg, gallwch wella'ch sgiliau iaith wrth ddysgu am hanes Lloegr, Cymru, a'r Alban wrth i'r concwest Rhufeinig ledled Ynys Prydain uno'r llwythau rhyfelgar yn erbyn gelyn cyffredin.

Wedi'i ysgrifennu'n wych gan yr hanesydd Laurel A. Rockefeller, o gyfres Merched Chwedlonol yn Hanes y Byd, ac wedi'i gyfieithu i'r Gymraeg gan Gwenlli Haf.

The fascinating true story of ancient Britain's greatest heroine -- now told in both Welsh and English in one bilingual volume!

In 43 CE Roman conquest of Britannia seems all but certain -- until a chance meeting between King Prasutagus of the Iceni and a runaway slave of royal decent from the Aedui tribe in Gaul changes the fate of the British islands forever.

Perfect for students of both Welsh and English, improve your language proficiency while you learn about ancient England, Wales, and Scotland as the Roman invasions of the entire island unite enemy nations against a common foe.

Beautifully written by historian Laurel A. Rockefeller of the Legendary Women of World History Series and translated into Welsh by Gwenlli Haf.

Product Details

ISBN-13: 9781530909636
Publisher: CreateSpace Publishing
Publication date: 04/07/2016
Pages: 106
Product dimensions: 6.00(w) x 9.00(h) x 0.22(d)

About the Author

Born, raised, and educated in Lincoln, Nebraska USA Laurel A. Rockefeller is author of over twenty books published and self-published since August, 2012. A dedicated scholar and historian, Ms. Rockefeller is passionate about education and improving history literacy worldwide.

With her easy to understand fireside storytelling style, Laurel A. Rockefeller is the historian for people who do not like history.

In her spare time, Laurel enjoys spending time with her cockatiels, attending living history activities, travelling to historic places in both the United States and United Kingdom, and watching classic motion pictures and television series.

Wedi ei geni, ei magu a'i haddysgu yn Lincoln, Nebraska yn UDA, mae Laurel A. Rockefeller yn awdur gyda thros ugain o lyfrau wedi'u cyhoeddi a'u hunan gyhoeddi ers Awst 2012. Yn hanesydd ac ysgolhaig ymroddedig, mae Ms. Rockefeller yn angerddol dros addysg a gwella llythrennedd hanes ledled y byd.

Gydag arddull adrodd stori sy'n hawdd iawn i'w ddeall, Laurel A. Rockefeller yw'r hanesydd ar gyfer pobl nad ydynt yn hoffi hanes.

Yn ei hamser rhydd, mae Laurel yn mwynhau treulio amser gyda'i pharotiaid copog, mynychu gweithgareddau hanes byw, teithio i lefydd hanesyddol yn yr Unol Daleithiau a'r Deyrnas Unedig, a gwylio ffilmiau a chyfresi teledu clasurol.

Customer Reviews

Most Helpful Customer Reviews

See All Customer Reviews