Công d?c phóng sinh: Ý nghia th?c hành phóng sinh

Công d?c phóng sinh: Ý nghia th?c hành phóng sinh

by Pháp su Viên Nhân, Nguy?n Minh Ti?n

Paperback

$11.99
Choose Expedited Shipping at checkout for guaranteed delivery by Thursday, May 23

Overview

Trong vô số những pháp môn phương tiện mà đức Phật đã từng chỉ dạy, chỉ có phương pháp phóng sinh là dễ thực hành nhất mà có thể sớm mang lại hiệu quả nhất. Sở dĩ như vậy, vì phóng sinh là trực tiếp giải cứu sinh mạng cho chúng sinh, mà sinh mạng lại chính là giá trị cao cả nhất, được trân quý nhất của tất cả chúng sinh. Giải cứu được sinh mạng cho chúng sinh tức là giúp chúng sinh giữ lại được cái giá trị cao cả nhất, đáng trân quý nhất. Như vậy, thử hỏi còn có việc làm nào ý nghĩa hơn, đáng làm hơn chăng? Chỉ một việc phóng sinh đơn giản dễ làm mà có thể gieo được cái nhân lành thù thắng không gì so sánh được, đó là cứu vớt sinh mạng cho những chúng sinh sắp phải nhận lấy cái chết. Dù là xét theo lý lẽ thường tình của thế gian hay theo giáo pháp nhân quả của Phật dạy, cũng đều có thể thấy được là việc làm ấy đáng trân trọng biết bao nhiêu, chắc chắn sẽ mang lại kết quả to lớn biết bao nhiêu!

Mặc dù vậy, trong thực tế cũng có nhiều người không thấy được những ý nghĩa rất thiết thực của việc phóng sinh. Họ biện luận vòng vo, đưa ra lý này lẽ khác, luôn cho rằng việc phóng sinh thực ra chẳng có ý nghĩa gì!!! Vì sao vậy? Điều không thể phủ nhận là thói quen giết hại của con người từ xưa đến nay đã quá nặng nề. Có khi giết để ăn thịt, có khi giết để lấy da, xương, lông, sừng... và các bộ phận khác của thú vật mà sử dụng, nhưng cũng lắm khi giết hại chỉ vì lòng hiếu sát, chỉ vì để mua vui, giải trí trong chốc lát... Than ôi! Những kẻ xem thường sinh mạng muôn loài như thế ngày nay thật nhiều không kể xiết, mà người thực hành phóng sinh chỉ lác đác như đếm được trên đầu ngón tay. Vì thế, mặc cho có những người tích cực phóng sinh, mà số loài vật bị giết hại vẫn dường như không thấy giảm thiểu chút nào! Chính vì nhìn thấy thực trạng như vậy mà rất nhiều người đã nản lòng thối chí, cho rằng những nỗ lực phóng sinh chẳng qua cũng chỉ như dã tràng xe cát, nào có ích lợi gì!

Product Details

ISBN-13: 9781545426241
Publisher: United Buddhist Foundation (Lien Phat Hoi)
Publication date: 04/17/2017
Pages: 140
Product dimensions: 5.00(w) x 7.99(h) x 0.30(d)

Table of Contents

LỜI NÓI ĐẦU 5

PHẦN I: CÔNG ĐỨC PHÓNG SINH

LỜI DẪN 15

CHUƠNG I: PHÓNG SINH LÀ GÌ? 21

CHUƠNG II: CÔNG ĐỨC PHÓNG SINH 31

CHUƠNG III: TỔ SƯ KHAI THỊ 40

CHUƠNG IV: GIẢI TRỪ NGHI VẤN 55

CHƯƠNG V: BỐN PHÁP BẢO 65

CHƯƠNG VI: PHÓNG SINH NUÔI DƯỠNG TỪ BI 76

PHẦN II: NHỮNG CÂU CHUYỆN PHÓNG SINH

A. PHÓNG SINH ĐƯỢC PHƯỚC BÁU

TÂM TỪ BI CHUYỂN HÓA CÔN TRÙNG 87

PHÓNG SINH CHUYỂN HÓA GIA ĐÌNH 90

THẢ CÁ ĐƯỢC THOÁT NẠN 96

DÙNG VOI CHỞ NƯỚC 98

SA DI CỨU ĐÀN KIẾN 100

THẦY ĐỒ THẢ CÁ LÝ NGƯ 102

BẦY CHIM CHÔN CẤT ÂN NHÂN 103

PHÓNG SINH TĂNG TUỔI THỌ 105

PHÓNG SINH ĐƯỢC PHƯỚC, SỐNG LÂU 106

ĐÀO AO PHÓNG SINH 108

THƯƠNG CON ĐỨT RUỘT 109

B. SÁT SINH CHỊU ÁC BÁO

ĐỨT LƯỠI VÌ DAO MỔ TRÂU 111

ĐAU ĐỚN SUỐT BA THÁNG 113

CẮT LƯỠI THÚ VẬT SINH CON KHUYẾT TẬT 114

NGƯỜI TÀN ÁC CHẾT ĐAU ĐỚN 115

NGƯỜI LÀM ÁC PHẢI BỊ CHẾT THÊ THẢM 117

LƯƠN TRẢ THÙ 118

BẮT ẾCH BỊ QUẢ BÁO 120

CỘNG NGHIỆP SÁT SANH 121

ẾCH ĐÒI MẠNG 123

SÁT SINH BỊ NƯỚC CUỐN 125

CON BA BA ĐÒI MẠNG 126

QUẢ BÁO HIỆN TIỀN 128

CẮM ĐẦU VÀO NỒI VÌ BẠO SÁT 130

GIẾT HEO BỊ QUẢ BÁO THẢM KHỐC 132

GIẾT DÊ BIẾN THÀNH DÊ 133

MẤY LỜI TÂM HUYẾT 135

Customer Reviews

Most Helpful Customer Reviews

See All Customer Reviews