Công d?c phóng sinh

Công d?c phóng sinh

Paperback

$6.49
Choose Expedited Shipping at checkout for guaranteed delivery by Tuesday, May 28

Overview

Giáo lý của đạo Phật tuy rất sâu xa mầu nhiệm nhưng cũng vô cùng thiết thực, gần gũi; tuy nói tánh không, giải thoát, nhưng cũng không rời sự sống của muôn loài; tuy nói hành thiền, quán tịnh, nhưng nhất cử nhất động cũng đều vì lợi ích của tất cả chúng sinh. Bậc chân tu giác ngộ từ xưa nay chưa từng nghĩ đến việc lìa khỏi chúng sinh phiền não để riêng mình được phần giải thoát. Chính đức Phật Thích-ca cũng từng thị hiện trải qua biết bao khó nhọc, suốt bốn mươi chín năm không một phút nghỉ ngơi để rộng truyền Chánh pháp khắp nơi.

Vì thế, đạo giải thoát không phải chỉ ở nơi thâm sơn cùng cốc, mà luôn hiển hiện quanh ta. Ngày nào chúng ta chưa thấy được điều ấy, chưa vận dụng được những lời dạy của đức Phật vào ngay trong cuộc sống hằng ngày, thì chúng ta chưa thể thực sự hưởng được phần lợi ích vô biên của giáo pháp. Và cũng vì thế, việc nghe hiểu được giáo pháp là điều vô cùng quý báu, nhưng vẫn chưa thể nào so sánh được với giá trị của việc thực hành giáo pháp. Chỉ có thực hành giáo pháp mới mang lại sự an vui lợi lạc cho chính ta và mọi người quanh ta; chỉ có thực hành giáo pháp mới giúp ta trực tiếp cảm nhận được những ý nghĩa sâu xa và mầu nhiệm trong từng lời dạy của đức Thế Tôn; và chỉ có thực hành giáo pháp mới có thể giúp ta xa lìa những khổ đau của thế tục, ngày một tiến gần hơn đến cảnh giới an lạc, giải thoát. Những ai có may mắn được tiếp xúc với giáo pháp, được đọc hiểu giáo pháp, nhưng nếu không tự mình thực hành thì cũng chẳng khác nào kẻ đếm tiền giúp cho người khác, trọn đời không có được chút giá trị quý báu nào cho chính mình.

Trong vô số những pháp môn phương tiện mà đức Phật đã từng chỉ dạy, chỉ có phương pháp phóng sinh là dễ thực hành nhất mà có thể sớm mang lại hiệu quả nhất. Sở dĩ như vậy, vì phóng sinh là trực tiếp giải cứu sinh mạng cho chúng sinh, mà sinh mạng lại chính là giá trị cao cả nhất, được trân quý nhất của tất cả chúng sinh. Giải cứu được sinh mạng cho chúng sinh tức là giúp chúng sinh giữ lại được cái giá trị cao cả nhất, đáng trân quý nhất. Như vậy, thử hỏi còn có việc làm nào ý nghĩa hơn, đáng làm hơn chăng?

Product Details

ISBN-13: 9781090605313
Publisher: United Buddhist Foundation (Lien Phat Hoi)
Publication date: 03/15/2019
Pages: 112
Product dimensions: 6.00(w) x 9.00(h) x 0.23(d)

Table of Contents

MỤC LỤC

Lời nói đầu 5

PHẦN I: CÔNG ĐỨC PHÓNG SINH

Lời dẫn 13

Chuơng I: Phóng sinh là gì? 17

Chuơng II: Công đức phóng sinh 25

Chuơng III: Tổ sư khai thị 31

Chuơng IV: Giải trừ nghi vấn 43

Phóng sinh hay phóng tử? 45

Chương V: Bốn pháp bảo 49

Chương VI: Phóng sinh là nuôi dưỡng từ bi 57

PHẦN II: NHỮNG CÂU CHUYỆN PHÓNG SINH

A. Phóng sinh được phước báu 65

Tâm từ bi chuyển hóa côn trùng 65

Thực hành phóng sinh

Chuyển hóa gia đình 67

Thả cá được thoát nạn 73

Dùng voi chở nước 75

Sa di cứu đàn kiến 77

Thầy đồ thả cá lý ngư 79

Bầy chim chôn cất ân nhân 81

Phóng sinh tăng tuổi thọ 83

Phóng sinh được phước, sống lâu 85

Đào ao phóng sinh 87

Thương con đứt ruột 89

B. Sát sinh chịu ác báo 91

Đứt lưỡi vì dao mổ trâu 91

Đau đớn suốt ba tháng 92

Cắt lưỡi thú vật sinh con khuyết tật 93

Người tàn ác chết đau đớn 93

Người làm ác phải bị chết thê thảm 95

Lươn trả thù 96

Bắt ếch bị quả báo 97

Cộng nghiệp sát sanh 98

Ếch đòi mạng 99

Sát sinh bị nước cuốn 100

Con ba ba đòi mạng 101

Quả báo hiện tiền 102

Cắm đầu vào nồi vì bạo sát 103

Giết heo bị quả báo thảm khốc 104

Giết dê biến thành dê 106

Customer Reviews

Most Helpful Customer Reviews

See All Customer Reviews