Công d?c phóng sinh

Công d?c phóng sinh

Paperback

$6.49
Choose Expedited Shipping at checkout for guaranteed delivery by Friday, April 26

Product Details

ISBN-13: 9781090605313
Publisher: United Buddhist Foundation (Lien Phat Hoi)
Publication date: 03/15/2019
Pages: 112
Product dimensions: 6.00(w) x 9.00(h) x 0.23(d)

Table of Contents

MỤC LỤC

Lời nói đầu 5

PHẦN I: CÔNG ĐỨC PHÓNG SINH

Lời dẫn 13

Chuơng I: Phóng sinh là gì? 17

Chuơng II: Công đức phóng sinh 25

Chuơng III: Tổ sư khai thị 31

Chuơng IV: Giải trừ nghi vấn 43

Phóng sinh hay phóng tử? 45

Chương V: Bốn pháp bảo 49

Chương VI: Phóng sinh là nuôi dưỡng từ bi 57

PHẦN II: NHỮNG CÂU CHUYỆN PHÓNG SINH

A. Phóng sinh được phước báu 65

Tâm từ bi chuyển hóa côn trùng 65

Thực hành phóng sinh

Chuyển hóa gia đình 67

Thả cá được thoát nạn 73

Dùng voi chở nước 75

Sa di cứu đàn kiến 77

Thầy đồ thả cá lý ngư 79

Bầy chim chôn cất ân nhân 81

Phóng sinh tăng tuổi thọ 83

Phóng sinh được phước, sống lâu 85

Đào ao phóng sinh 87

Thương con đứt ruột 89

B. Sát sinh chịu ác báo 91

Đứt lưỡi vì dao mổ trâu 91

Đau đớn suốt ba tháng 92

Cắt lưỡi thú vật sinh con khuyết tật 93

Người tàn ác chết đau đớn 93

Người làm ác phải bị chết thê thảm 95

Lươn trả thù 96

Bắt ếch bị quả báo 97

Cộng nghiệp sát sanh 98

Ếch đòi mạng 99

Sát sinh bị nước cuốn 100

Con ba ba đòi mạng 101

Quả báo hiện tiền 102

Cắm đầu vào nồi vì bạo sát 103

Giết heo bị quả báo thảm khốc 104

Giết dê biến thành dê 106

Customer Reviews

Most Helpful Customer Reviews

See All Customer Reviews