Chuy?n h??a thành phúc: Nh?ng câu chuy?n nhân qu? có th?t và nguyên lý thay d?i s? ph?n

Chuy?n h??a thành phúc: Nh?ng câu chuy?n nhân qu? có th?t và nguyên lý thay d?i s? ph?n

by Nguy?n Minh Ti?n

Paperback

$6.99
Choose Expedited Shipping at checkout for guaranteed delivery by Thursday, April 25

Product Details

ISBN-13: 9781981496877
Publisher: United Buddhist Foundation (Lien Phat Hoi)
Publication date: 12/07/2017
Pages: 102
Product dimensions: 5.98(w) x 9.02(h) x 0.21(d)

About the Author

Nguyễn Minh Tiến (bút danh Nguyên Minh) là tác giả, dịch giả của nhiều tác phẩm Phật học đã chính thức xuất bản từ nhiều năm qua, từ những sách hướng dẫn Phật học phổ thông đến nhiều công trình nghiên cứu chuyên sâu về Phật học. Ông cũng đã xuất bản Mục lục Đại Tạng Kinh Tiếng Việt, công trình thống kê và hệ thống hóa đầu tiên của Phật giáo Việt Nam về tất cả những Kinh điển đã được Việt dịch trong khoảng gần một thế kỷ qua. Các công trình dịch thuật của ông bao gồm cả chuyển dịch từ Hán ngữ cũng như Anh ngữ sang Việt ngữ, thường được ông biên soạn các chú giải hết sức công phu nhằm giúp người đọc dễ dàng nhận hiểu. Ông cũng là người sáng lập và điều hành Cộng đồng Rộng Mở Tâm Hồn (www.rongmotamhon.net) với hơn 6.000 thành viên trên toàn cầu. Hiện nay ông là Thư ký của United Buddhist Foundation (Liên Phật Hội - www.lienphathoi.org) có trụ sở tại California, Hoa Kỳ. Tổ chức này đã tiếp quản toàn bộ các thành quả của Rộng Mở Tâm Hồn trong hơn mười năm qua và đang tiếp tục phát triển theo hướng liên kết và phụng sự trên phạm vi toàn thế giới.

Table of Contents

MỤC LỤC

Lời nói đầu 5

BỐN ĐIỀU KHUYÊN DẠY CỦA TIÊN SINH VIÊN LIỄU PHÀM ( LIỄU PHÀM TỨ HUẤN ) 11

Tự lập số mạng 11

Tu sửa lỗi lầm 25

Tích chứa điều lành 33

Giữ đức khiêm hạ 63

Sơ lược tiểu sử Viên Liễu Phàm 69

CHUYỆN DU TỊNH Ý GẶP THẦN BẾP [ DU TỊNH Ý CÔNG NGỘ TÁO THẦN KÝ ] 73

Làm lành gặp dữ? 73

Thần Bếp giáo huấn 75

Đổi tên Tịnh Ý, chuyển ý thanh tịnh 81

Chuyển họa thành phúc 83

Lời bạt 87

Customer Reviews

Most Helpful Customer Reviews

See All Customer Reviews