D?ng dánh m?t tình yêu: Nh?ng l?i khuyên b?o v? h?nh phúc gia dình

D?ng dánh m?t tình yêu: Nh?ng l?i khuyên b?o v? h?nh phúc gia dình

by Nguyên Minh

Paperback

$6.99
Choose Expedited Shipping at checkout for guaranteed delivery by Friday, April 26

Product Details

ISBN-13: 9781981570973
Publisher: United Buddhist Foundation (Lien Phat Hoi)
Publication date: 12/09/2017
Pages: 124
Product dimensions: 6.00(w) x 1.25(h) x 9.00(d)

About the Author

Nguyễn Minh Tiến (bút danh Nguyên Minh) là tác giả, dịch giả của nhiều tác phẩm Phật học đã chính thức xuất bản từ nhiều năm qua, từ những sách hướng dẫn Phật học phổ thông đến nhiều công trình nghiên cứu chuyên sâu về Phật học. Ông cũng đã xuất bản Mục lục Đại Tạng Kinh Tiếng Việt, công trình thống kê và hệ thống hóa đầu tiên của Phật giáo Việt Nam về tất cả những Kinh điển đã được Việt dịch trong khoảng gần một thế kỷ qua. Các công trình dịch thuật của ông bao gồm cả chuyển dịch từ Hán ngữ cũng như Anh ngữ sang Việt ngữ, thường được ông biên soạn các chú giải hết sức công phu nhằm giúp người đọc dễ dàng nhận hiểu. Ông cũng là người sáng lập và điều hành Cộng đồng Rộng Mở Tâm Hồn (www.rongmotamhon.net) với hơn 6.000 thành viên trên toàn cầu. Hiện nay ông là Thư ký của United Buddhist Foundation (Liên Phật Hội - www.lienphathoi.org) có trụ sở tại California, Hoa Kỳ. Tổ chức này đã tiếp quản toàn bộ các thành quả của Rộng Mở Tâm Hồn trong hơn mười năm qua và đang tiếp tục phát triển theo hướng liên kết và phụng sự trên phạm vi toàn thế giới.

Table of Contents

MỤC LỤC

Lời nói đầu 5

Dẫn nhập 9

Thế nào là một quan hệ tốt đẹp? 10

Điểm khởi đầu của mọi giải pháp 12

Không có ngoại lệ 13

Sự chấp nhận khôn ngoan 17

Xóa bỏ những khoảng cách 19

Hãy tôn trọng lẫn nhau 21

Bày tỏ tình yêu của bạn 23

Hiểu đúng về sự bình đẳng 27

Tình yêu và tình bạn 31

Chia sẻ cùng nhau tất cả 35

Hãy để cho mọi việc qua đi 37

Cần quan tâm những gì? 41

Nụ cười bảo vệ cuộc sống 45

Sức mạnh của lời nói 49

Công việc và tình yêu 51

Hạn chế sự giận hờn 53

Nhìn theo hướng tích cực 57

Hãy tự xét mình 61

Giúp nhau hướng thiện 63

Bày tỏ sự quan tâm 67

Đừng quy lỗi cho nhau 69

Vui buồn có nhau 71

Những gì là quan trọng? 73

Niềm vui cho nhau 75

Đừng đánh mất tình yêu 77

Hãy tha thứ cho nhau 83

Đừng mang căng thẳng về nhà 87

Có điều gì không tốt? 89

Những câu hỏi không cần thiết 91

Đừng đòi hỏi sự thay đổi 93

Không nói được bằng lời 95

Ai đã làm điều đó? 97

Giảm bớt sự căng thẳng 101

Nguồn động viên cho nhau 105

Vì sao chúng ta ghen? 107

Tôn trọng sở thích của nhau 111

Tình yêu và điều kiện 113

Vì sao phải cố chấp? 117

Customer Reviews

Most Helpful Customer Reviews

See All Customer Reviews