ISBN-10:
8771241019
ISBN-13:
9788771241013
Pub. Date:
Publisher:
Da skolen tog form: 1780-1850

Da skolen tog form: 1780-1850

Hardcover

$40.00
Usually ships within 6 days

Overview

Da skolen tog form. 1780-1850 handler om en periode, hvor skolen kom til at fylde mere i de fleste borns liv. Allerede fra 1780'erne blev der igangsat skoleforsog pa nogle af landets storste godser, og med anordningerne af 1814 blev undervisningspligten lagt i fastere rammer i det store og sammensatte rige. Fremover skulle born ga regelm Aessigt i skole fra de fyldte 7 ar, og indtil de blev konfirmerede. Hvordan skolegangen foregik, afhang imidlertid af, hvor bornene voksede op, og om de var drenge eller piger, rige eller fattige. Der blev ogsa opfort flere og bedre byggede skolehuse i byerne og ude pa landet. En s Aerlig l Aereruddannelse opstod pa de nye l Aererseminarer, og en mere selvbevidst l Aererstand voksede frem. Men selvom lovgivning og et sk Aerpet tilsyn gav storre ensartethed, var mangfoldigheden fortsat stor. Det var saledes nodvendigt med fem forskellige skoleanordninger for at d Aekke riget. Lovens rammer blev udfyldt lokalt, og reelt var der n Aesten lige sa mange skoleordninger, som der var skoler.Related collections and offers

Product Details

ISBN-13: 9788771241013
Publisher: Aarhus University Press
Publication date: 12/31/2013
Series: Dansk skolehistorie Series , #2
Pages: 432
Product dimensions: 6.50(w) x 1.50(h) x 9.50(d)

Customer Reviews