Dameidiog Ddaear - Yn Hawdd I'w Wneud

Dameidiog Ddaear - Yn Hawdd I'w Wneud

by Robert Skyler

NOOK Book(eBook)

$9.99

Available on Compatible NOOK Devices and the free NOOK Apps.
WANT A NOOK?  Explore Now
LEND ME® See Details

Overview

Yn Hawdd I'w Wneud
 
Yn anffodus, ymhlith y rhai tasgau yr ydym yn rhagori mor fawr mewn niferoedd i mewn, ni ellir meddwl ei gyfrif. Eto os yw ein hanes yn arddangos unrhyw beth mwy na ein gallu gros ar gyfer trais, a thwyll ohono, mae'n sicr y gallwn wneud mwy gyda'n gilydd nag erioed ar wahân. Mae nifer o dasgau grŵp yn gallu rhagori tu hwnt i'r unigolyn yn di-ri: Gyda'n gilydd rydym yn hela uwch ac yn casglu mwy, teithio ymhellach ar gyfer rhatach, cloddio yn gyflymach ac yn ddyfnach, ddringo'n uwch am gyfnod hirach; fwy yn unig yn ein gwneud yn gryfach, er nad oes unrhyw gorff neu grŵp ymgynnull erioed wedi meddwl yn fwy rhydd drwy gynyddu ei nifer.
Lle bynnag yr ydym wedi dod at ei gilydd wrth fynd ar drywydd y dasg hon: cyfoethog yn unig, llygredd, usuriaeth, farweidd-dra a darostyngiad dilyn. Ymhlith pobl sy'n gallu llwyr fod yn argyhoeddedig i lusgo unrhyw garreg i ben bryn unrhyw, ni fyddwch yn dod o hyd i fwyafrif pheidio â chyfeirio a fydd yn cytuno â'r hyn y dylid ei wneud ag ef unwaith y bydd yno. Oherwydd pan meddwl, y grwpio corfforol cyfarwydd i ni, yn dod yn ormes yn dilyn deallusol o mi. Ar gyfer lle rydych yn ffaeledig, wan ac yn ansicr, maent sy'n cael eu rhwymo yn ddiau pur, canys ni allant fod yn anghywir os ydynt i gyd yn cytuno, a byddant i gyd yn cytuno, os byddant i gyd yn unig yn meddwl fel fi.
Eiliadau, anaml iawn y mater y tu hwnt i benderfyniad personol y gwrthdaro a oedd yn diffinio bod gofod, rhwng hynny ac yn awr, heb ymyrraeth fwy, bydd unrhyw hyn o bryd gellir eu diffinio eisoes wedi cael eu hanghofio cyn nodwyd erioed. Mae yn y nodi o'r fath hyn o bryd yr ydym yn tarfu, ac yn hynny o darfu rydyn ni'n gweld cyfle – yr wyf yn ei atal; rhaid fy mod wedi rhoi'r gorau am reswm, pam wnes i roi'r gorau i – Bod y gallai hyn o bryd yn cael ei nodi, dilysu a'u deall.
Rhywbeth sydd datrys eu hunain wrth gwrs, ond mae'n bryd prin yr ydym yn torri ar draws ein hunain, yn arbennig felly. Na, mae'n llawer mwy aml ein bod yn torri ar draws arall, sydd yn beth, ac mae angen rhywbeth a allai gennym y gallu i gynorthwyo gyda, a chyda hynny ple o adlais reidrwydd drwy ein clustiau, y mae'r arwr o fewn ein hunan danio. Fawredd a dyled lleyg thu hwnt. Ni all Rheswm a dealltwriaeth oresgyn y rhwystr hwn, am ateb y gwaedd anfedrusrwydd, yn cynrychioli elw personol ar sawl lefel gormod i'w gwrthsefyll... Hyd nes y Dameidiog Ddaear.
 
 
Geiriau Allweddol: grŵp yn meddwl, datrys gwrthdaro, twyll trais, rheoli amser, helwyr casglu, cyfeiriadedd dasg, gyflym cloddio ddyfnach, cyfle argyfwng, dringo'n uwch, dealltwriaeth rhesymu, ddiffyg cynnydd usuriaeth, gwireddu hunan, adeiladu henebion, helpu eraill, mwyafrif arweiniol, ple gael cymorth, gormes deallusol, pam rydym helpu, ffasgaeth herio, elwa o drueni, gogledd môr ewrop, emosiwn perthynas, thermopylae llong danfor, ddrama ar werth, llongau masnachwr echelin, cromfachau gwên, brwydro erbyn llynges, siarad yn meddwl, arsylwadau llynges, rheolaeth a dealltwriaeth, papurau newydd hanesyddol, osgoi gwrthdaro, dwyn achlysurol, amheuon a thrais, dros cysgu, meddyliau cudd, wersylloedd crynhoi, rheolaeth ysgogiad, dim trugaredd, ennill dadleuon, hil-laddiad armenian, ar ôl ffaith, yr anfadwaith mawr, natsïaidd, arswyd-newyn wcrain, gwersyll marwolaeth gard, stalin holodomor, goroeswr holocost, chwarae gemau, trais corfforol, gwirionedd golau llachar, technegau taro maffia, holocost armenian, tyst damwain, gyflafan armenian, cudd-wybodaeth maes, hil-laddiad droseddau rhyfel, arsylwi tynnu sylw, gwneud meddwl, deuawd ymladd trosedd, newyn-hil-laddiad yn wcráin, rhagdybiaethau realiti, newyn tatws iwerddon, caethiwed difeddwl, newyn o wcráin, agendâu cudd, newyn mawr iwerddon, bobl yn darllen, arsylwi cudd-wybodaeth cownter, penderfyniad blaenoriaeth, wcráin newyn-hil-laddiad, ymddygiad ymosodol goddefol, newyn tatws iwerddon, diwydrwydd arsylwi, hil-laddiad armenian, cydnabod teimladau, atebolrwydd rhyfel, arolygu hunan, gred yw dewis, diffygion gobaith, llofruddiaeth merthyron, wedi'r rhyfel yr, budd-daliadau colli, camgyfeirio gorwedd, methiant a buddugoliaeth, dirwasgiad economi rhyfel, fuddugoliaeth marwolaeth, taro-ddynion llywodraeth, grefft adrodd straeon, elwa o ddioddef, syrthio ar gleddyf, recriwtio gweithwyr, chwedl merthyron, sylfaen cwsmeriaid, aberth yn dyfodol, hunan ysgogi, dwyn ffrwyth fonheddig, diffiniad cynnyrch, chwedl merthyrdod, gwireddu farchnad, fwlio y ffeithiau, ar bob cyfrif, ffaith neu ffuglen, brwydro erbyn trefol, gelyniaethus llechwraidd, brwydro wedi'r rhyfel, ymladd bwlis, gyffes goddefol, gwthio gwirionedd, caethiwed dewis-llai, hanes yn gorwedd, llawn-gylch, derbyn methiant, gweithrediadau cudd, adeiladu ar fethiant, athroniaeth preifat, methiant i feddwl, sylwebaeth talmud, adrodd straeon gorwedd, ffurflenni sy'n lleihau, gofid a budd, fyfyrdod tawel

Product Details

BN ID: 2940015575149
Publisher: Outtayurmind
Publication date: 10/14/2012
Sold by: Barnes & Noble
Format: NOOK Book
File size: 112 KB

Customer Reviews

Most Helpful Customer Reviews

See All Customer Reviews