Dangus I: Heaven I (Lithuanian)

Dangus I: Heaven I (Lithuanian)

by Jaerock Lee

Paperback

$10.80 $12.00 Save 10% Current price is $10.8, Original price is $12. You Save 10%.
Choose Expedited Shipping at checkout for guaranteed delivery by Thursday, January 24

Product Details

ISBN-13: 9791126300440
Publisher: Urim Books USA
Publication date: 03/22/2018
Pages: 214
Product dimensions: 5.50(w) x 8.25(h) x 0.49(d)

Table of Contents

Įžanga

1 skyrius Dangus: Tviskantis ir Gražus kaip Krištolas

1. Naujasis Dangus ir Naujoji Žemė

2. Gyvenimo vandens upė

3. Dievo ir Avinėlio sostas

2 skyrius Edeno sodas ir dangaus Laukimo vieta

1. Edeno sodas, kur gyveno Adomas

2. Žmonės yra ugdomi žemėje

3. Dangaus Laukimo vieta

4. Žmonės, negyvenantys Laukimo vietoje

3 skyrius Septynių metų vestuvių banketas

1. Viešpaties grįžimas ir Septynių metų vestuvių banketas

2. Mileniumas

3. Dangus dovanojamas po Teismo dienos

4 skyrius Dangaus paslaptys, paslėptos nuo pasaulio sukūrimo

1. Nuo Jėzaus laikų dangaus paslaptys turi būti apreikštos

2. Dangaus paslaptys apreikštos laiko pabaigoje

3. Mano Tėvo namuose daug buveinių

5 skyrius Kaip mes gyvensime Danguje?

1. Bendras gyvenimo būdas Danguje

2. Rūbai Danguje

3. Maistas Danguje

4. Transportas Danguje

5. Pramogos Danguje

6. Garbinimas, švietimas ir kultūra Danguje

6 skyrius Rojus

1. Rojaus grožis ir laimė

2. Kokie žmonės patenka į rojų?

7 skyrius Pirmoji Dangaus Karalystė

1. Ji pranoksta rojaus grožį ir laimę

2. Kokie žmonės patenka į Pirmąją karalystę?

8 skyrius Antroji Dangaus Karalystė

1. Kiekvienam po gražų asmeninį namą

2. Kokie žmonės patenka į Antrąją karalystę?

9 skyrius Trečioji Dangaus Karalystė

1. Angelai tarnauja visiems Dievo vaikams

2. Kokie žmonės patenka į Trečiąją karalystę?

10 skyrius Naujoji Jeruzalė

1. Naujoje Jeruzalėje žmonės matys Dievą akis į akį

2. Kokie žmonės patenka į Naująją Jeruzalę?

Customer Reviews

Most Helpful Customer Reviews

See All Customer Reviews