De Hel: Hell (Dutch)

De Hel: Hell (Dutch)

by Jaerock Lee

Paperback

$13.00
Choose Expedited Shipping at checkout for guaranteed delivery by Wednesday, August 28

Overview

Vandaag de dag, wanneer mensen over de hemel of de hel horen, antwoorden de meesten negatief, zeggende, “Hoe kan ik nu in zulke dingen geloven in deze eeuw van wetenschappelijke ontwikkeling?” “Ben jij ooit naar de hemel en de hel geweest?” of “Je weet enkel deze dingen wanneer je sterft.”Je moet van te voren weten dat er leven is na de dood. Het is te laat wanneer je je laatste adem uitblaast. Na de laatste adem in deze wereld, zal je nooit meer een andere kans krijgen om je leven opnieuw te leven. Enkel Gods oordeel, waardoor je zal oogsten datgene wat je in deze wereld gezaaid hebt, wacht op jou.Door de Bijbel, heeft God ons reeds de weg tot redding geopenbaard, het bestaan van de hemel en de hel, en het Oordeel wat plaats zal vinden in overeenstemming met Gods woord. Hij verrichtte wonderlijke werken van Zijn kracht door veel Oudtestamentische profeten en Jezus.Zelfs vandaag, laat God ons zien dat Hij leeft en dat de Bijbel waar is door het tonen van wonderen en tekenen en andere wonderlijke werken van Zijn kracht die opgeschreven staan in de Bijbel door Zijn meest loyale en getrouwe dienstknechten. Ondanks het overvloedige bewijs van Zijn werken, zijn er echter ongelovigen. Dus, God heeft Zijn kinderen de hemel en de hel laten zien, en heeft hen bemoedigd om te getuigen van datgene wat ze gezien hebben, over de hele wereld.De God van liefde heeft mij ook de hemel en de hel geopenbaard tot in detail en mij aangespoord om de boodschap te verkondigen over de aarde, terwijl de Wederkomst van Christus zeer nabij is.Terwijl ik deze boodschap bracht over de verschrikkelijke en weerzinwekkende taferelen in het Onder Graf wat behoort tot de Hel, zag ik mijn gemeente beven in wanhoop en uitbarsten in tranen voor de zielen die in de hel gevallen waren, in de vreselijke en wrede straffen van het Onder Graf.Ongeredde zielen blijven in het Onder Graf enkel totdat het Oordeel van de Grote Witte Troon plaatsvindt. Na het oordeel, zullen deze ongeredde zielen of in de poel des vuurs vallen of in de poel van brandend zwavel. De straffen in de poel des vuurs of de poel van brandend zwavel zijn veel ruwer dan de straffen in het Onder Graf.Ik schrijf wat God mij geopenbaard heeft door de werken van de Heilige Geest, gebaseerd op het woord van God in de Bijbel. Dit boek kan een boodschap van oprechtte liefde van onze God, de Vader genoemd worden die zoveel mogelijk mensen wil redden van de zonde, door hen van te voren te laten weten van de nooit-eindigende ellende van de hel.God heeft Zijn eigen Zoon gegeven om te sterven aan het kruis om alle mensen te redden. Hij wil ook voorkomen dat er zelfs maar een ziel in de ellendige hel valt. God beschouwt één ziel veel waardevoller dan de gehele wereld en Hij is dus buitengewoon verheugt en behaagt en viert met de hemelse menigten en engelen feest, wanneer iemand gered wordt door geloof.Ik geef alle glorie en dank aan God, die mij ertoe geleid heeft om dit boek uit te geven. Ik hoop dat je Gods hart zal begrijpen, die niet wil dat er ook maar één ziel verloren gaat in de hel, en dat je het oprechtte geloof zal verkrijgen. Bovendien, wil ik je aanmoedigen om het evangelie ijverig te verkondigen aan al die zielen die op weg zijn naar de hel.

Product Details

ISBN-13: 9791126300716
Publisher: Urim Books USA
Publication date: 05/11/2018
Pages: 298
Product dimensions: 5.50(w) x 8.25(h) x 0.62(d)

Table of Contents

Hoofdstuk 1 –

Zijn de hemel en de hel er echt?

1. De hemel en de hel bestaan zeker

2. De gelijkenis van de rijke man en de arme Lazarus

3. De structuur van de hemel en de hel

4. Het boven graf en het Paradijs

5. Het onder graf, een wachtkamer en de weg naar de helHoofdstuk 2 –

De weg van redding voor degene die nooit

het evangelie gehoord hebben

1. Het oordeel van het geweten

2. Ongeboren babies door abortus of misgeboorte

3. Kinderen van geboorte tot vijf jaar

4. Kinderen van zes tot pre-tiener jaren

5. Zijn Adam en Eva gered?

6. Wat is er gebeurt met de eerste moordenaar Kain?

Hoofdstuk 3 –

Het onder graf en de identiteit van de boodschappers van de hel

1. De boodschappers van de hel brengen mensen naar het onder graf

2. Een wachtkamer naar de wereld van de boze geesten

3. De verschillende straffen in het onder graf voor verschillende zonden

4. Lucifer in beheer van het onder graf

5. De identiteit van de boodschappers van de helHoofdstuk 4 –

De straffen in het onder graf voor ongeredde kinderen

1. Foetussen en zuigelingen

2. Peuters

3. Kinderen oud genoeg om te wandelen en te praten

4. Kinderen vanaf zes tot twaalf jaar

5. Jongelingen die spotten met de profeet Elisa

Hoofdstuk 5 –

De straffen voor de mensen die sterven na hun puberjaren

1. Het eerste niveau van straf

2. Het tweede niveau van straf

3. De straf voor farao

4. Het derde niveau van straf

5. De straf voor Pontius Pilatus

6. De straf voor Saul, de eerste koning van Israel

7. Het vierde niveau van straf voor Judas IskariotHoofdstuk 6 –

De straffen voor het lasteren van de Heilige Geest

1. Lijden in een pot met kokende vloeistof

2. Op een loodrechte steile rotswand klimmen

3. Verbrand in de mond door een heet ijzer

4. Ontzagwekkend grote foltermachines

5. Gebonden aan de stam van een boomHoofdstuk 7 –

Redding tijdens de grote verdrukking

1. Christus wederkomst en de opname

2. De zeven jaren van grote verdrukking

3. Martelaarschap tijdens de grote verdrukking

4. Christus tweede wederkomst en het duizendjarige rijk

5. Voorbereiden om de mooie bruiden van de Here te zijnHoofdstuk 8 –

De straffen in de hel na het grote oordeel

1. Ongeredde zielen vallen in de hel, na het oordeel

2. De poel des vuur en de poel van brandend zwavel

3. Sommigen blijven in het onder graf zelfs na het oordeel

4. Boze geesten worden beperkt in het Abyss

5. Waar zullen de demonen eindigen?Hoofdstuk 9 –

Waarom moest de God van liefde de hel Voorbereiden?

1. Gods geduld en liefde

2. Waarom moest God de hel voorbereiden?

3. God wil dat alle mensen redding ontvangen

4. Verspreidt vrijmoedig het evangelie

Customer Reviews

Most Helpful Customer Reviews

See All Customer Reviews