Det Nodvandiga Greppet

Det Nodvandiga Greppet

by Per Engdahl

Paperback

$29.00
View All Available Formats & Editions
Eligible for FREE SHIPPING
  • Want it by Monday, October 22  Order now and choose Expedited Shipping during checkout.

Overview

Det Nodvandiga Greppet by Per Engdahl

Under sju decennier presenterade den nysvenska rörelsens grundare och ledargestalt Per Engdahl regelbundet sina idéer och synpunkter i Vägen Framåts ledarartiklar. Där presenterade han sin ideologiska grundinställning från olika infallsvinklar - ofta dikterade av den politiska dagsdebatten. Artiklarna är således gränssnitt mellan idévärldens abstrakta bilder och sinnevärldens handfasta former. Där prövade han diverse tankefrön; idéer som ofta senare mognade och fann väg in i de nysvenska programskrifterna. Ledarna inleddes alltid av några intresseväckande, appellartade och sammanfattande rader, och de höll alltid därefter samma behagliga längd. Framför allt präglades de alltid av samma härliga förening av tankeklarhet och klart språk.

Boken tar avtamp i det något symboliska året 1968 och avslutas med Per Engdahls sista ledare i Vägen Framåt från 1992. Den behöver inte nödvändigtvis läsas från pärm till pärm. Läsaren kan med utgångspunkt i innehållsförteckningen göra ett neddyk varhelst ett ämne behandlas, som för tillfället speciellt intresserar.

Att ställa Per Engdahls ledare sida vid sida är att skapa ett dokument som på ett lättillgängligt sätt möjliggör för läsaren att följa konturerna i den nysvenska idédebatten genom åren. De presenterar överskådligt kärnan i författarens ideologi. Boken vill vara ett komplett historiskt dokument över den tid den behandlar. Och ur den samlade enheten möter läsaren en styrka - i budskap, i övertygelse, i gärning - som kan inspirera till politisk handling i dag.

Product Details

ISBN-13: 9789163721649
Publisher: Bok & Tidskrift
Publication date: 03/25/2013
Pages: 402
Product dimensions: 5.50(w) x 8.50(h) x 0.89(d)

Customer Reviews

Most Helpful Customer Reviews

See All Customer Reviews