Devotion

Devotion

by DJ Cheb i Sabbah

CD(Digi-Pak)

Item is available through our marketplace sellers.

Product Details

Release Date: 01/29/2008
Label: Six Degrees
UPC: 0657036114227
catalogNumber: 1142

Album Credits

Performance Credits

DJ Cheb i Sabbah   Primary Artist
Yossi Fine   Bass
Richard Michos   Bass,Guitar,Keyboards
Ajay Prasanna   Bansuri
Asif Ali Khan   Sarangui
Karsh Kale   Guitar
Gaurav Raina   Keyboards
Nazir Khan   Banjo
Murad Ali Khan   Sarangui
Rakesh Bhardwaj   Dholak,Madal,Ektara
Saeed Jafar   Sitar
Chintan Kalra   Bass
Rupjeet Kaur   Choir, Chorus
Salar Nader   Tabla
Mohinder Pal   Choir, Chorus
Piyus Raj   Choir, Chorus
Sapna Roy   Choir, Chorus
Balkrishan Sharma   Keyboards
Bupinder Sharma   Choir, Chorus
Sukhjeet Singh   Choir, Chorus
Prshant Tirvedi   Tabla,Dholak,Pakhawaj Drum
Priyambda Vashishtha   Choir, Chorus

Technical Credits

DJ Cheb i Sabbah   Producer,Audio Production
Dawn Elder   Management
Gaurav Raina   Programming,Engineer
Mira Veda   Translation Assistant
Soundwalker   Engineer
Rakesh Bhardwaj   Contributor
Akshay Pandit   Engineer
Balkrishan Sharma   Engineer
Nirmal Singh   Contributor
Namarupa Teams   Engineer

Customer Reviews

Most Helpful Customer Reviews

See All Customer Reviews