Criterion Collection: Makioka Sisters

Criterion Collection: Makioka Sisters

Director: Kon Ichikawa Cast: Keiko Kishi, Yoshiko Sakuma, Sayuri Yoshinaga

Blu-ray (Wide Screen / Subtitled)

$14.99 $29.99 Save 50% Current price is $14.99, Original price is $29.99. You Save 50%.
View All Available Formats & Editions
Use Standard Shipping. For guaranteed delivery by December 24, use Express or Expedited Shipping.

Product Details

Release Date: 06/14/2011
UPC: 0715515081610
Original Release: 1983
Rating: NR
Source: Criterion
Presentation: [Wide Screen]
Time: 2:20:00
Sales rank: 11,534

Special Features

Original Theatrical Trailer; Plus: A Booklet featuring an essay by film scholar Audie Bock

Cast & Crew

Performance Credits
Keiko Kishi Tsuruko
Yoshiko Sakuma Sachiko
Sayuri Yoshinaga Yukiko
Yuko Kotegawa Taeko
Juzo Itami Tatsuo
Koji Ishizaka Teinosuke
Motoshi Egi Higashidani
Jun Hamamura Otokichi
Toshiyuki Hosokawa Hashidera
Kobatcho Katsura Okubata
Ittoku Kishibe Itakura
Shoji Kobayashi Mr. Jimba
Kazuyo Kozaka Nomura
Kuniko Miyake Aunt Tominaga
Akemi Negishi Mrs. Shimozuma
Kazunga Tsuji Miyoshi
Fujio Tsuneda Igarashi
Michiyo Yokoyama Itani

Technical Credits
Kon Ichikawa Director,Executive Producer,Screenwriter
Kiyoshi Hasegawa Cinematographer
Shinya Hidaka Screenwriter
Akira Ifukube Score Composer
Shinobu Muraki Production Designer,Set Decoration/Design
Chizuko Nagata Editor
Tetsuya Ohashi Sound/Sound Designer
Shinnosuka Okawa Score Composer
Tomoyuki Tanaka Executive Producer

Customer Reviews

Most Helpful Customer Reviews

See All Customer Reviews

Criterion Collection: Makioka Sisters 5 out of 5 based on 0 ratings. 1 reviews.
pracriterion3891 More than 1 year ago