Fragments of my Being

Fragments of my Being

by Adel Danno

Paperback

$9.99
Eligible for FREE SHIPPING
  • Want it by Wednesday, October 24?   Order by 12:00 PM Eastern and choose Expedited Shipping at checkout.

Overview

Fragments of my Being by Adel Danno

'Fragments of my Being' can be seen as a dairy of an Assyrian poet who was forced to flee his country and seek refuge in neighbouring countries and eventually settle in Australia whilst trying to reclaim his soul which he left behind.

Product Details

ISBN-13: 9780954711450
Publisher: Enheduanna Publishing
Publication date: 08/10/2017
Series: Poetry
Pages: 72
Product dimensions: 6.00(w) x 1.25(h) x 9.00(d)

Table of Contents

ܡܚܵܘܝܵܢܵܐ ܐ

ܢܸܬ݂ܪܵܐ ܕܩܲܢܝܵܐ 1

ܩܲܢܝܵܐ ܘܲܕܝܘܿܬ݂ܵܐ 3

ܡܵܘܨܸܠܔ ܥܲܬܝܼܩܬܵܐ 9

ܢܛܵܪܬܵܐ ܕܲܦܨܝܼܚܘܼܬ݂ܵܐ 13

ܒܲܪܩܵܠܵܐ ܕܚܘܼܒܵܐ 17

ܥܲܪܣܵܐ ܕܐܲܡܝܼܪܵܐ 21

ܥܲܝܢܹ̈ܐ ܡܵܬܵܝܹ̈ܐ 25

ܗܲܝܡܲܢܬܵܐ 27

ܩܸܛܥܵܛܹ̈ܐ ܕܲܟܝܵܢܝܼ..! 41

ܩܘܼܪܨܬܵܐ ܡ̣ܢ ܠܲܚܡܝܼ ܐ݇ܟ݂ܝܼܠܔ ܠܵܘܟ݂ܘܿܢ 49

ܡ̣ܢ ܦܪ̈ܝܼܣܵܬ̣ܵܐ ܡܲܚܪ̈ܵܝܹܐ ܕܡܵܚܘܿܪܵܐ 57

Customer Reviews

Most Helpful Customer Reviews

See All Customer Reviews