Fushigi Na Takenoko [Taro and Bamboo Shoot]

Fushigi Na Takenoko [Taro and Bamboo Shoot]

by Masako Matsuno

Hardcover

$21.80

Product Details

ISBN-13: 9789862110881
Publisher: Xiao Lu Wen Hua/Tsai Fong Books
Publication date: 04/28/2009
Pages: 32
Product dimensions: 6.50(w) x 1.50(h) x 9.50(d)

Customer Reviews

Most Helpful Customer Reviews

See All Customer Reviews