G?i n?ng xuân v?

G?i n?ng xuân v?

by Nguyên Minh

Paperback

$6.49 View All Available Formats & Editions
Choose Expedited Shipping at checkout for guaranteed delivery by Tuesday, April 30

Product Details

ISBN-13: 9781090709707
Publisher: United Buddhist Foundation (Lien Phat Hoi)
Publication date: 03/16/2019
Pages: 104
Product dimensions: 6.00(w) x 9.00(h) x 0.22(d)

About the Author

Nguyễn Minh Tiến (bút danh Nguyên Minh) là tác giả, dịch giả của nhiều tác phẩm Phật học đã chính thức xuất bản từ nhiều năm qua, từ những sách hướng dẫn Phật học phổ thông đến nhiều công trình nghiên cứu chuyên sâu về Phật học. Ông cũng đã xuất bản Mục lục Đại Tạng Kinh Tiếng Việt, công trình thống kê và hệ thống hóa đầu tiên của Phật giáo Việt Nam về tất cả những Kinh điển đã được Việt dịch trong khoảng gần một thế kỷ qua. Các công trình dịch thuật của ông bao gồm cả chuyển dịch từ Hán ngữ cũng như Anh ngữ sang Việt ngữ, thường được ông biên soạn các chú giải hết sức công phu nhằm giúp người đọc dễ dàng nhận hiểu. Ông cũng là người sáng lập và điều hành Cộng đồng Rộng Mở Tâm Hồn (www.rongmotamhon.net) với hơn 6.000 thành viên trên toàn cầu. Hiện nay ông là Thư ký của United Buddhist Foundation (Liên Phật Hội - www.lienphathoi.org) có trụ sở tại California, Hoa Kỳ. Tổ chức này đã tiếp quản toàn bộ các thành quả của Rộng Mở Tâm Hồn trong hơn mười năm qua và đang tiếp tục phát triển theo hướng liên kết và phụng sự trên phạm vi toàn thế giới.

Table of Contents

MỤC LỤC

Lời nói đầu 5

Uống nước nhớ nguồn... 13

Xuân sinh hạ trưởng... 31

Niềm vui của sự chia sẻ 39

Gọi nắng xuân về 43

Mua danh ba vạn... 57

Cầu an được an 63

Nhật nhật tân, hựu nhật tân 87

Thay lời kết 97

Customer Reviews

Most Helpful Customer Reviews

See All Customer Reviews