Gen Pawol, Pa Gen Bouch: Yon koleksyon ti istwa Ayisyen

Gen Pawol, Pa Gen Bouch: Yon koleksyon ti istwa Ayisyen

by Don D. William

Paperback

$14.99
Choose Expedited Shipping at checkout for guaranteed delivery by Thursday, March 28

Product Details

ISBN-13: 9781944556280
Publisher: Delince Group, Inc.
Publication date: 06/01/2016
Pages: 240
Product dimensions: 5.25(w) x 8.00(h) x 0.51(d)

About the Author

Don D. William fèt nan yon mwa jiyè nan Dèlma vil Pòtoprens, Haiti. Li se yon Powèt, yon ekriven, yon lektè e yon oratè tou. Depi tou piti l ap viv nan vil natif natal li ak gran paran li. Nan laj 17 an, li rantre Etazini al kontinye etid li New Jersey toupre paran li. Se Etazini li fini etid inivèsitè li. Men, se Pòtoprens fòmasyon kiltirèl li te kòmanse apre l fin fè konesans ak Coriolan Ardouin, Oswald Durand epi Ansi Derose. Depi lè sa yon lanmou otantik pou ekriti ak ekri te tabli nan fon kè l. Byen antoure epi ankadre nan yon fanmi ki pwone lanmou pou lavi, lanmou pou Bondye ak tout sa ki bon, Don D. William te demontre yon apresyasyon espesyal pou ekri pandan li te yon etidyan akonpli. Li pran plezi ekri an anglè, fransè ak Kreyòl Aysyen an. Li toujou panse pami tout lang, Kreyòl se yon lang ki reyèlman imaje pou pwezi, yon lang ki dous ki senp, ki bèl e ki sansyèl tou. Li pèmèt gason kou fanm eksprime santiman yo ak yon seri ekspresyon ki tipik nan lang Kreyòl la. Donk se ak yon grap plezi jodi a Don D. William ap pataje rekèy istwa GEN PAWÒL PA GEN BOUCH, yon seri tèks ki vrèman pasyonan.

Customer Reviews

Most Helpful Customer Reviews

See All Customer Reviews