×

Uh-oh, it looks like your Internet Explorer is out of date.

For a better shopping experience, please upgrade now.

Gotowanie dla Geeków. Nauka stosowana, niez?e sztuczki i wy?erka
     

Gotowanie dla Geeków. Nauka stosowana, niez?e sztuczki i wy?erka

by Potter
 

Nie samym kodem informatyk ?yje!

Cho? trudno to sobie wyobrazi?, w ?yciu ka?dego programisty, administratora, webmastera czy hakera przychodzi w ko?cu taka chwila, kiedy musi wyj?? zza ukochanego monitora… i najzwyczajniej w ?wiecie co? zje??! W ko?cu informatyk te? cz?owiek i nie tylko g?ód wiedzy zaglšda mu w oczy! Niestety nikt nie

Overview

Nie samym kodem informatyk ?yje!

Cho? trudno to sobie wyobrazi?, w ?yciu ka?dego programisty, administratora, webmastera czy hakera przychodzi w ko?cu taka chwila, kiedy musi wyj?? zza ukochanego monitora… i najzwyczajniej w ?wiecie co? zje??! W ko?cu informatyk te? cz?owiek i nie tylko g?ód wiedzy zaglšda mu w oczy! Niestety nikt nie wymy?li? jeszcze sposobu na to, by ?cišgnš? z sieci aplikacj? z technikami kuchennymi i za?adowa? jš bezpo?rednio do komórek pami?ci. Je?li wi?c b?šd w programie w?šcza w Tobie automatyczny mechanizm rozwišzywania pasjonujšcej zagadki, a w kuchni ko?czy si? powa?nš awariš skutkujšcš zamówieniem pizzy - pora spojrze? na gotowanie jak na nowy, pasjonujšcy algorytm. Wbrew pozorom tutaj tak?e cišg jasno zdefiniowanych czynno?ci daje oczekiwany wynik, a nauka gotowania podobnie jak zg??bianie linijek kodu nierozerwalnie ?šczy si? z dociekliwo?ciš, zadawaniem pyta? i znajdowaniem ?róde? informacji. Chyba co? o tym wiesz, prawda?

Trzymasz w r?kach co? wi?cej ni? zwyk?š ksiš?k? kucharskš. Oto pierwsza publikacja dla informatyków, która zamiast zagoni? Ci? do klawiatury, wyp?dzi Ci? zza niej i zainspiruje do smakowitych kulinarnych eksperymentów! Otrzymasz przy tym solidnš porcj? sycšcej umys? i ?o?šdek wiedzy, m.in. na temat niezb?dnych w kuchni narz?dzi, sk?adników, czasu i temperatury gotowania poszczególnych produktów czy fizjologii smaku i zapachu. Autor i pasjonat sztuki kulinarnej, Jeff Potter, udzieli Ci mnóstwa praktycznych wskazówek i zasypie ?wietnymi przepisami o ró?nym stopniu trudno?ci — od tych s?odkich i dziecinnie prostych po niezwykle wyrafinowane. Na kartach ksiš?ki znajdziesz tak?e mnóstwo podsycajšcych Twojš kreatywno?? wywiadów oraz rozmów z naukowcami, technologami ?ywienia, mistrzami kulinarnymi i autorami kuchennych blogów. Wszystko po to, aby szybko i przyjemnie przybli?y? Ci? do realizacji ambitnego zadania, przygotowania smacznego i zdrowego posi?ku!


A oto przedsmak tego, co znajdziesz na kolejnych kartach ksiš?ki:
 • ​Przygotujesz swojš kuchni? do wielkich wyzwa? i dokonasz kalibracji narz?dzi, którymi dysponujesz.
 • Dowiesz si?, dlaczego niektóre produkty piecze si? w temperaturze 175°C, a inne w 190°C, a tak?e jak szybko przygotowa? pizz?, je?li podkr?cisz piekarnik do 540°C.
 • Poznasz najwa?niejsze reakcje, z jakimi b?dziesz mie? do czynienia podczas gotowania — denaturacj? bia?ek, reakcj? Maillarda, karmelizacj?. I dowiesz si?, jak wp?ywajš one na przyrzšdzane przez Ciebie dania.
 • Poeksperymentujesz i zabawisz si? z potrawami, wykorzystujšc hydrokoloidy i technik? sous vide.
 • Dowiesz si?, co majš do powiedzenia naukowcy, technolodzy ?ywienia, eksperci od no?y, mistrzowie kulinarni, autorzy i inne osoby tworzšce przebogaty ?wiat sztuki kulinarnej, zamieszkiwany przez takich samych zapale?ców, jak pasjonaci komputerów!Apetyt ro?nie w miar? czytania!
Zadbaj o bezpiecze?stwo swojego komputera
 • Poznaj zagro?enia, na jakie nara?ony jest komputer
 • Naucz si? kontrolowa? dost?p do komputera
 • Stosuj techniki zapewniajšce bezpiecze?stwo w sieci

Czy mój komputer na pewno jest bezpieczny? Wiele osób zadaje sobie to pytanie dopiero w momencie, kiedy system zaczyna zachowywa? si? w podejrzany sposób. Okazuje si? wówczas, ?e skaner wykrywa dziesištki, a nawet setki wirusów, programy zaczynajš dzia?a? nieprawid?owo, a z dysku ginš wa?ne dane. Pó? biedy, je?li jest to tylko domowy komputer z prywatnymi plikami. Du?o gorsze skutki mo?e mie? w?amanie do firmowej bazy danych lub przechwycenie poufnej komunikacji.

Ksiš?ka "Podstawy ochrony komputerów" to wszechstronne wprowadzenie do najwa?niejszych zagadnie? dotyczšcych bezpiecze?stwa danych i sprz?tu. Czytajšc jš, poznasz zagro?enia, jakie czyhajš na u?ytkowników komputerów, ale tak?e skuteczne techniki ochrony. Nauczysz si? kontrolowa? dost?p do danych, prowadzi? efektywnš polityk? zabezpiecze?, wykrywa? i usuwa? wirusy oraz zapobiega? przenikaniu ich do systemu. Dowiesz si?, jak zapewni? bezpiecze?stwo komputera w sieci oraz jak u?ywa? szyfrowania do przesy?ania poufnych informacji. Przeczytasz te? o najnowszych technikach zabezpieczenia bazujšcego na danych biometrycznych (wzorze siatkówki czy odciskach palców) oraz ochronie sieci bezprzewodowych.

 • Niebezpiecze?stwa gro?šce u?ytkownikom komputerów
 • Kontrolowanie dost?pu do komputera
 • Walka z wirusami
 • Prowadzenie skutecznej polityki zabezpiecze?
 • Bezpieczne korzystanie z sieci
 • Szyfrowanie poufnych danych
 • Komunikacja bez ryzyka
 • Zabezpieczenia biometryczne
 • Tworzenie bezpiecznych sieci bezprzewodowych
Stosuj skuteczne zabezpieczenia
i zapewnij maksymalne bezpiecze?stwo swojemu komputerowi!

Product Details

ISBN-13:
9781457172687
Publisher:
Helion
Publication date:
08/29/2012
Sold by:
Barnes & Noble
Format:
NOOK Book
Pages:
424
File size:
23 MB
Note:
This product may take a few minutes to download.

Meet the Author

Jeff Potter has done the cubicle thing, the startup thing, and the entrepreneur thing, and through it all maintained his sanity by cooking for friends. He studied computer science and visual art at Brown University.

Customer Reviews

Average Review:

Post to your social network

     

Most Helpful Customer Reviews

See all customer reviews