Húc là...

Húc là...

by Petra Schaadt, Rochus Schaadt

NOOK Book(eBook)

$1.99
Available on Compatible NOOK Devices and the free NOOK Apps.
LendMe® See Details
Want a NOOK ? Explore Now

Overview

Húc là... by Petra Schaadt, Rochus Schaadt

Thật hư không cho những ai hoài công, đi tìm ý nghĩa cho cuộc sống, vì sẽ không tìm được. Thật hư không cho tất cả các tôn giáo và các công việc lành, dùng để tìm cách bước vào sự tương giao với Thượng Đế. Thật hư không cho tất cả việc tìm kiếm Thượng Đế trong thiên nhiên và trong triết học. Con đường dẫn đến Thượng Đế đã bị mất hy vọng. Loài người cảm nhận thấy điều đó. Vì thế nên họ không có bình an. Chủ tâm hay không chủ tâm, từ trong tâm khảm con người vẫn có sự tìm hướng về Thượng Đế. Nỗi nhớ nhung về một thiên đàng đã bị mất làm đau khổ trong lòng. Với mọi khả năng và cố gắng, con người luôn tìm cách đến một lúc nào đó vượt lên khỏi sự ngăn cách giữa con người với Thượng Đế.

Con người mang dấu vết qua bàn tay của Đấng Tạo Hóa. Sự dẫn đến với Thượng Đế đã được Ngài tạo ra. Điều đó không phải do loài người tự nghĩ ra và tự đạt đến trong mục đích sống của mình. Điều đó hoàn toàn tự Chúa và một mình Chúa làm nên trong Chúa.

Ai muốn tìm hiểu ý nghĩa cuộc sống, không thể bỏ qua Đức Chúa Trời được. Chúa sẽ bày tỏ. Trong một lúc nào đó.

Product Details

ISBN-13: 9783957920850
Publisher: Gospel Medien e.V.
Publication date: 08/26/2015
Sold by: StreetLib SRL
Format: NOOK Book
File size: 2 MB

Customer Reviews

Most Helpful Customer Reviews

See All Customer Reviews