Haiv Neeg Hmoob Yog Leej Twg?: Who are the Hmong People?

Haiv Neeg Hmoob Yog Leej Twg?: Who are the Hmong People?

by Khab Yaj Xyooj

NOOK Book(eBook)

$8.49 $9.99 Save 15% Current price is $8.49, Original price is $9.99. You Save 15%.
View All Available Formats & Editions

Available on Compatible NOOK Devices and the free NOOK Apps.
WANT A NOOK?  Explore Now

Overview

This book gives an overview of the Hmong people, mainly the people in the United States. It is translated from the book, Who are the Hmong People? Hmoob yog leejtwj? Hmoob los qhov twg los? Lub teb chaws twg Hmoob nyob coob tshaj? Puas muaj tseeb tim Hmooob ntsib ib tus Hmoob twg lawv tsis paub los lawv muab nws zeem tam li ib tus kwvtij, ib tus muam, tus phauj yawg laus los puas niam ntxawm txiv ntxawm, niam Hlob txiv hlob?Related collections and offers

Product Details

ISBN-13: 9781087879895
Publisher: Hmong Children's Books
Publication date: 01/26/2020
Sold by: Barnes & Noble
Format: NOOK Book
Pages: 30
File size: 2 MB
Age Range: 3 Months to 12 Years

Customer Reviews