He Pitopito Korero no te Perehi Maori: Readings from the Maori-Language Press

He Pitopito Korero no te Perehi Maori: Readings from the Maori-Language Press

by Jenifer Curnow, Jane McRae

NOOK Book(eBook)

$13.99 $23.99 Save 42% Current price is $13.99, Original price is $23.99. You Save 42%.
View All Available Formats & Editions

Available on Compatible NOOK Devices and the free NOOK Apps.
WANT A NOOK?  Explore Now
LEND ME® See Details

Overview


This anthology reproduces full-length news articles, letters, advertisements, and obituaries from 19th-century Maori-language newspapers alongside their English-language translations. An excellent resource for students of the Maori language and culture, Polynesian anthropology and sociology, and New Zealand's colonial history, this collection represents a range of views and experiences of the social, cultural, and political concerns of an indigenous people during New Zealand's early colonial period.

Product Details

ISBN-13: 9781775580836
Publisher: Auckland University Press
Publication date: 06/30/2006
Sold by: Barnes & Noble
Format: NOOK Book
Pages: 246
File size: 4 MB

About the Author


Jenifer Curnow is a librarian and researcher in the Maori studies department at the University of Auckland. She has published many articles on Maori-related topics and a number of bibliographies of Maori tribal material. Jane McRae is a member of the the Maori studies department at the University of Aukland. She has published the results of a number of research projects on Maori literature, language, and history commissioned by the New Zealand Department of Maori Affairs and the Maori Land Court. They are the coeditors of Nga Moteatea: The Songs and Rere Atu Taku Manu: Discovering History, Language, and Politics in the Maori Language Newspapers.

Read an Excerpt

He Pitopito Korero, no te Perehi Maori

Reading from the Maori-Language Press


By Jenifer Curnow, Ngapare Hopa, Jane McRae

Auckland University Press

Copyright © 2006 the authors
All rights reserved.
ISBN: 978-1-77558-083-6CHAPTER 1

Na te Etita


i Nga nupepa hou


KUPU WHAKATAKI

Te Karere o Nui Tireni, 1 Hanuere 1842, wh.1

He pukapuka hou tenei, katahi ka taia. E ui mai ana pea te tokomaha o te tangata, 'He pukapuka aha ra tenei?' He pukapuka ra tenei kia mohio ai te tangata Maori ki nga tikanga me nga ritenga o te Pakeha, kia mohio ai ana hoki te Pakeha ki nga ritenga o te tangata Maori. E whakaaro ana te tokomaha o nga Pakeha me nga tangata Maori, he pukapuka pai tenei, ka mutu hoki te noho kuare a tetahi ki tetahi.

NA, koia enei ko nga mea e tuhituhia ki te pukapuka nei: ko nga tikanga a Te Kawana ka tahi, ko nga ture a te Kuini ka rua; ko nga tikanga whakawa me nga hara e whakawakia ai te tangata, me te tini noa atu o nga tikanga Pakeha. Tenei ano hoki te pai o te karere nei, mehemea ka tupato te ngakau o te tangata, ka whakakino i tetahi o nga tikanga a te Kawana, mana ano e tuhituhi tana whakaaro whakahe, tupato ranei kia taia ai ki tenei pukapuka, kia kitea ai e te tangata katoa. He mea penei hoki ta te Pakeha, ka tuhia e ia tana whakaaro whakahe ki te nuipepa, kia rongo ai nga tangata katoa ki ona whakaaro.

Heoi ra, kia tupato tatou kei mate tenei pukapuka. Tenei pea tetahi te mea nei, 'Me aha ra tatou kia ora ai te karere nei?' Nana, whakarongo mai. Me homai pea etahi moni, kei haere utu kore te kaita mp tana mahi, ka mate, kei tukua ra e tatou tenei pukapuka kia mate.


TE MANUHIRI TUARANGI RAUA KO TE KARERE MAORI

Te Haeata, 1 Aperira 1861, wh.4

Ka maha nga tau e rere ana Te Karere Maori ki nga kainga Maori ki te kawe korero atu, kia rongo hoki nga tangata ki nga whakaaro o te Kawanatanga, ki nga mahi o te ao katoa, kia akona hoki ratou ki nga ritenga pai, nga ritenga e rangatira ai te motu nei. Katahi taua Karere ka moe. Heoi ano to tatou kitenga i a ia, to tatou rongonga ki tana reo. He ahakoa, tenei tona riwhi: he manuhiri, he manuhiri tuarangi hoki. Katahi ka puta mai. Moe marire ana Te Karere; ara nui ana Te Manuhiri. Tauti mai! Tauti mai! E Te Manuhiri Tuarangi, nau mai! E ko, kia kaha mai ki te kawe korero pai mai ki nga iwi katoa, ki te ako pai i nga tamariki o Aotearoa. Kia mArama to korero, kia kaha koe ki te pehi i nga kino katoa o te motu nei, ki te whakahaere tikanga pai mo nga iwi.

Ta matou mihi tenei ki a koe: Tena koe, e Te Manuhiri Tuarangi.


HE PANUITANGA

Te Wananga, 26 Hanuere 1875, wh.15

Na te Etita o Te Wananga

TA matou nupepa kua timata inaianei i te tau hou, me te mea atu ki etahi o o matou hoa Pakeha kia tukua mai ki a matou o ratou whakaaro hei uanga mo to matou waka. E taia ana inaianei e matou kaore tahi he Pakeha hei tohutohu. Otia, kaore matou i runga atu ki te tango i o ratou whakaaro; ma te whakawhiti ke o nga whakaaro, tena matou e tere te mohio ki te huarahi. He nui atu nga mea e mahia ana i roto i tenei porowini, tena e pai ki a matou, ki a matou kaikorero ano hoki. Tutata ki te 500 te putanga o te nupepa ki tenei motu me etahi wahi, a, ki te hiahia etahi toa-kipa ki te panui, ka mahia e matou i runga i te ata whakahaere utu.


KI NGA TANGATA MAORI O AOTEAROA, PUTA NOA, PUTA NOA

Te Korimako, 1 Maehe 1882, wh.1

Tokomaha o koutou e tauhou ana ki ahau, me ahau hoki ki a koutou. Ahakoa ra, n tenei hanga, na te aroha, i kukume mai te tangata kia piri, kia tata. Tenei ake pea, te tino mohio ai koutou ki a au, te tino mohio ai ahau ki a koutou. Otia, me whaki atu au i konei te take o taku whai atu ki a koutou, ara, ki te taha Maori. He kitenga noku i te he o tenei taha, i te heke haere o te tupu, A, i te kore reo o te motu nei hei whakaatu mo tenei taonga mo te tika, mo tera taru mo te he. Ko te take tena i ohorere ai taku whakaaro kia kimihia he tikanga e purero eke ai nga Maori; A, kitea ana e taku ngakau, he nupepa reo Maori te hanga pai, kia puta ai he kupu ki te iti, ki te rahi, ki te tane, ki te wahine, ki te tamariki.

NA, ko te nupepa tuatahi tenei hei tirotiro mo koutou, hei hurihuri, hei whakakino, hei whakapai, hei whakaae, hei whakakore, ta te mea mo koutou ake tenei reo, tenei nupepa. Ko taku hiahia tenei me puta te nupepa ki ia wahi, ki ia wahi, i roto i te marama kotahi ranei, i te rua wiki ranei, i te wiki kotahi ranei, kei a tatou te whakaaro. Ko te utu mo te nupepa kotahi, e toru kapa hui katoa te utu mera. Ko Enei moni mo nga kaimahi anake, kaore kau maku, e kore hoki au e pai kia riro mai ki ahau tetahi kapa, na te mea, ko taku take i runga i tenei mahi he aroha, he kukume mai i a koutou ki te ora. Koia nei taku kupu, kaore maku te moni, kore rawa, engari koa, he ara ke ta nga kaimahi; a, e takoto nui ana te kupu mo ratou e mea nei, 'He utu ki a ia, e tika nei te utu; he takowha ki a ia e tika nei te takowhaa'.

Ko te ingoa mo to tatou taonga, ko 'Te Korimako Rere Haerea'. Ko tenei, e koro ma, akona mai to tatou manu Maori, whangainga hoki ki 'nga hua o te taua' kia kaha ai tana kotete. Kei runga, kei te hoka to tatou manu, ko Ana korero anake e rere atu ana ki rau whenua, ki rau iwi; koia hoki e kiia atu nei, whakaahurutia tenei mokai, kia puta ai ta tatou mahara, kia ara ai te kauwae o tenei motu, kia tamia iho te kino, kia whakamoiritia ko te pai.


PANUITANGA

Huia Tangata Kotahi, 8 Pepuere 1893, wh.3-4

Ki nga iwi katoa o te iwi Maori, e noho mai ra i Aotearoa me Te Waipounamu. Kua oti i te komiti o Huia Tangata Kotahi nupepa te whakatuturu nga take e mau i raro iho n.

1. Ko tenei nupepa, he nupepa Maori i raro i te Kotahitanga o te Tiriti o Waitangi. E tu ke ana tenei nupepa i nga mana Kawanatanga Pakeha me erA atu tangata e huaina nA he Pakeha.

2. E taia ana nga korero o nga hui ina tukua mai, me nga rongo korero, me nga whanautanga tamariki, mArenatanga, me nga tangata mate, me era atu korero e tika ana.

3. E kore e taia e tenei perehi nga korero whakakino ingoa no tetahi tangata. He mea tino kino hoki tena ki nga perehi katoa i te ao.

4. Me whakaaro nga iwi o nga motu nei ki te oranga mo tenei nupepa, ara, kia rite te whakaaro ki te ngaki oranga, kia whai kaha ai nga kaimahi o tenei nupepa.

5. Ko tenei nupepa e timata atu ana inaianei, no reira ka whakaarohia ki tenei, e rua putanga i te marama ki te tangata e tono ana, kia tukua atu te nupepa ki a ia.

6. Ko te utu mo tenei nupepa i te tau, kotahi pauna. Ka tukua tonutia ki te tangata e tuku mai ana i te pauna mo te nupepa i te tau. Ko tenei moni he moni iti rawa, ara te pauna kotahi i nga moni e rukerukea noatia ana e te tangata i te tau kotahi.

7. Kia kaha nga rangatira, nga hapu i ia wahi, i ia wahi o Aotearoa me Te Waipounamu ki te awhina i to tatou nupepa, hei reo, hei taringa mo tatou, hei whakaatu hoki ki a tatou i nga mahi o ta tatou Kotahitanga.

8. Kia marama te tuhi mai a te tangata i tona ingoa me te ingoa o te kainga me te poutapeta hei tukunga atu i te nupepa.

9. Me tiaki te tangata i tana nupepa. Kaua e rukea noatia. Ko to tatou kuare hoki tenei ki A tatou nupepa. Ka mutu te korero, ka riro atu i tetahi tangata ngaro atu.


From the Editors


i New Papers


OPENING EDITORIAL

Te Karere o Nui Tireni, 1 January 1842, p.1

This is a new paper and the first time it has been published. Many people may ask, 'What type of paper is this?' It is a paper to inform Maori of Pakeha customs and practices and also to inform Pakeha of Maori practices. Many Pakeha and Maori will consider that this paper will be beneficial and bring an end to our ignorance about each other.

Now, these are the matters which will be written about in the paper: first, the Governora's decrees and secondly the Queena's laws; the means of applying justice and the crimes for which people are tried, and a great deal concerning Pakeha customs. An additional benefit of this messenger will be that if someone is doubtful about and objects to one of the Governora's decrees, then he himself can write out his criticism or doubt to be published in this paper for all to see. This is just as the Pakeha does, he writes to the newspaper with his objection so that everyone can be aware of his opinions.

But let us be careful that this paper does not fail. Perhaps someone will say, 'How will we keep this messenger alive?' Well, listen. Perhaps some money could be given so that the printer does not go without payment for his work and run into trouble, and so that we don't let this paper fail.


TE MANUHIRI TUARANGI AND TE KARERE MAORI

Te Haeata, 1 April 1861, p.4

For many years Te Karere Maori was hastening to Maori villages carrying news so that people might hear the intentions of the Government and the events of the whole world, and be instructed in good practices, practices that would elevate this land. Then that Karere died. No more will we see him or hear his voice. Never mind, now his successor, a visitor, a visitor from afar, has just appeared. The Karere rests in peace; the Manuhiri arises publicly. Welcome! Welcome! O Te Manuhiri Tuarangi, welcome! Young friend, persevere in bringing good news to all people and in instructing the children of Aotearoa well. Speak clearly, be firm in suppressing all the evils in this land and in directing the people well.

Here is our welcome to you: Greetings, Te Manuhiri Tuarangi.


AN ANNOUNCEMENT

Te Wananga, 26 January 1875, p.15

From the Editor of Te Wananga

Our newspaper has begun in the new year with a plea to some of our Pakeha friends to send us their thoughts as freight for our canoe. At the moment we publish it without advice from any Pakeha. Nevertheless, we are not above taking their ideas; by exchanging different ideas we will learn more quickly how to proceed. There are many things happening in this province that would possibly be of interest to us and also to our readers. The newspaper has a circulation of almost 500 throughout the country and elsewhere, and should some shop-keepers desire to advertise we will do it on reasonable terms.


TO MAORI THROUGHOUT AOTEAROA

Te Korimako, 1 March 1882, p.1

Many of you are unknown to me and I also to you. Despite that, by means of affection people can be drawn together into close association. In future perhaps, you will become very familiar with me, and I very familiar with you. However, let me explain here the reason for my pursuit of you, that is, of the Maori side. I have seen the problem on this side, the decrease in social position, and the lack of voice in the land to call attention to the important matter of justice and that poor business of injustice. That is the reason that my mind was alerted to finding a way to elevate Maori. And, in my heart I saw that a newspaper in the Maori language would be a suitable means of communicating with the meek and the mighty, with men and women and children.

Now, this is the first paper for you to look over, reflect on, criticise, approve, to agree with or oppose, because this voice, this newspaper, is for you yourselves. My wish is this that a paper appears in each place, monthly, fortnightly, or weekly, as we decide. The price for one paper will be threepence including the cost of postage. This money will be for the workers only, none of it at all for me. I would not agree to take one copper for myself, because my reason for this task is concern for your well-being. This is my word, that no money is for me, none at all, but on the other hand it is another matter for the workers, for there is an important proverb about them which says, 'A payment to them is a proper payment; a pledge to them is a proper pledgea'.

The name for our treasure is 'The Bellbird Roaming in Flighta'. So, sirs and all of you, instruct our Maori bird, and feed it too with 'the fruits of the seasona' 'the issues of the day - so that its messages endure. Our bird is soaring above, but only its words will fly out to hundreds of lands, to hundreds of people. This is why I say, let us cherish this pet, so that our thoughts can be revealed, so that the might of this land can emerge, so that evil can be stamped out, and good be widespread.


ANNOUNCEMENT

Huia Tangata Kotahi, 8 February 1893, pp.3-4

To all the tribes of the Maori people who live in the North and South Islands. The Committee of the newspaper Huia Tangata Kotahi has completed establishing its principles, which are set out below.

1. This newspaper is a Maori newspaper under the Union of the Treaty of Waitangi. This newspaper is independent of the authorities of Pakeha government, and of any other people called Pakeha.

2. Reports of meetings will be published if submitted, as will items about news, births of children, marriages, and the deceased, and any other items that are appropriate.

3. Reports that slander the name of any person will not be published by this press. That is unacceptable to all printing presses in the world.

4. The tribes of these islands should consider the survival of this newspaper, that is, their thinking should be about its success, so as to support the staff of this newspaper.

5. This newspaper is now beginning publication. Therefore, bear this in mind: it will appear twice a month to the person who requests that the newspaper be sent to him.

6. The cost of this newspaper, per year, is A£1. It will be sent without delay to thee person who sends in a poundfor the newspaper per year. This amount is a very small amount, that is, £1 from the money a person spends in various ways in one year.

7. The chiefs and tribes in every location in the North and South Islands are requested to be strong in support of our newspaper, which will be a voice and ears for us all and also inform us of the activities of our Union.

8. Let each person write clearly his name, the name of his village, and the post office to which the newspaper should be sent.

9. Let each person take care of his newspaper. Do not just throw it away. This is our foolish way with our newspapers. Once it has been read, someone takes it away and it is lost.


(Continues...)

Excerpted from He Pitopito Korero, no te Perehi Maori by Jenifer Curnow, Ngapare Hopa, Jane McRae. Copyright © 2006 the authors. Excerpted by permission of Auckland University Press.
All rights reserved. No part of this excerpt may be reproduced or reprinted without permission in writing from the publisher.
Excerpts are provided by Dial-A-Book Inc. solely for the personal use of visitors to this web site.

Table of Contents

Contents

Half Title,
Title Page,
Kupu Whakataki,
Nga Nupepa o tenei Kohinga,
Ko nga Kaiwhakamaori,
I NA TE ETITA,
i Nga Nupepa Hou,
ii Nga Kupu Whakataki,
II NGA RETA,
Nga Kakahu Pai,
Te Kupu na Potatau,
Kupu Taki na Te Hokioi,
Nga Ngarara,
He Reta Whakamihi,
Ko te Rerewei,
Te Poti Mema,
He Korero Whakatupato,
He Kupu Tuku mai,
Komiti Wahine o Ngati Pikiahu,
Ko te Hahi Maori,
Ko te Ingoa mo te Manu nei,
Te Aute me Hukarere,
III NGA KORERO,
He Ritenga Maori,
Ko te Hitore o Maungatapu,
Ko nga Manu me nga Tuatara,
Rongoatia nga Niupepa,
Te Whenua,
He Korero na Karaitiana Takamoana ki te Paremata,
Te Hui Nui a nga Maori i Maketu,
Paora Tuhaere,
Taheretikitiki,
Te Aroha Maunga,
Te Kuini o Rarotonga,
Ko te Kiteatanga o Te Awhiorangi, he Toki,
Ko nga Ture a te Komiti Wahine o Tamairangi,
Huihuinga o Te Aute me Hukarere,
Te Kirihimete me te Tau Hou,
Nga Kaipuke Pakaru,
Te Kura Takuta,
Ngati Porou,
IV NGA RONGO,
Te Whakatakanga me te Ruinga a te Marama o Hune,
Whare Karakia Hou,
He Moa Pea, he aha ranei?,
Whawhai Tohora,
He Whare Hui Hou,
He Marenatanga,
He Rongo na te Ao,
Te Mahiotanga Makarini,
Ko te Mere Pounamu, ko Tuhiwai,
Te Kura i Tipene,
Whakakitekitenga Taonga o Niu Tireni,
Te Matenga o te Ngeru,
Rongo mai tata,
V NGA MATE,
Te Matenga o Potatau,
He Mate Rangatira,
Karauria Te Kaniatakirau,
He Tohu Mate,
Roto i a Mate,
Te Matenga o Kerei Mangonui,
Te Matenga o Reiri Matena,
Te Matenga o Tamati Ngapora,
He Poroporoaki ki a Hare Hongi Hika,
Te Matenga o Kereama Rangatira Tawhai,
VI PANUI,
Whare Hoko o Te Haratene,
Kiwi Ora, Kiwi Mate ranei,
He Panui,
Merepona Kapu,
Panuitanga Tuatahi,
Te Ta Pukapuka,
He Hoiho Tino Momo To Kata,
Nga Korero o Nehe,
Kowhatu Pounamu,
Nga Whakaahua a Rinauera,
Hoko Nui,
Nga Pukapuka Reo Maori,
Copyright,
Half Title,
Title Page,
Introduction,
The Newspapers of this Collection,
Editors and Translators,
I FROM THE EDITORS,
i New Papers,
ii Editorials,
II LETTERS,
Good Clothes,
The Message from Potatau,
A Challenging Message from Te Hokioi,
Reptiles,
Letter of Acknowledgement,
The Railway,
Election of Members,
A Warning,
A Message Sent to Us,
Women's Committee of Ngati Pikiahu,
The Maori Church,
A Name for the Bird,
Te Aute and Hukarere,
III ARTICLES,
Maori Custom,
The History of Maungatapu,
The Birds and the Lizards,
Preserve the Newspapers,
The Land,
Karaitiana Takamoana's Speech to Parliament,
A Great Meeting of Maori at Maketu,
Paora Tuhaere,
Taheretikitiki,
Te Aroha Mountain,
The Queen of Rarotonga,
The Discovery of Te Awhiorangi, an Adze,
The Laws of the Women's Committee of Tamairangi,
A Meeting of Te Aute and Hukarere,
Christmas and New Year,
Shipwrecks,
Medical School,
Ngati Porou,
IV NEWS,
Planting and Sowing for the Month of June,
A New Church,
A Moa Bird, Perhaps, or Something Else?,
Fight over a Whale,
A New Meeting-house,
A Marriage,
World News,
McLean Scholarship,
The Greenstone Club, Tuhiwai,
St Stephen's School,
Exhibition of New Zealand Goods,
The Death of a Cat,
Local News,
V OBITUARIES,
Patatau's Death,
Death of a Chief,
Karauria Te Kaniatakirau,
An Omen of Death,
In Death,
The Death of Kerei Mangonui,
The Death of Lady Martin,
The Death of Tamati Ngapora,
A Farewell to Hare Hongi Hika,
The Death of Kereama Rangatira Tawhai,
VI ADVERTISEMENTS,
Harding's Store,
Kiwi Dead or Alive,
Advertisements,
Melbourne Cup,
First Notice,
Printing,
An Excellent Breed of Horse for Pulling Carts,
The Traditions of Old,
Greenstone,
Lindauer's Portraits,
Grand Sale,
Books in the Maori Language,
Copyright,

Customer Reviews

Most Helpful Customer Reviews

See All Customer Reviews