Heeft de mensheid een kans?: Verleden, heden en verborgen toekomst

Heeft de mensheid een kans?: Verleden, heden en verborgen toekomst

by Ir. Gerard Gerritse MA

NOOK BookDutch-language Edition (eBook - Dutch-language Edition)

$15.99
Available on Compatible NOOK Devices and the free NOOK Apps.
LendMe® See Details
Want a NOOK ? Explore Now

Overview

Heeft de mensheid een kans?: Verleden, heden en verborgen toekomst by Ir. Gerard Gerritse MA

Gerard Gerritse neemt ons mee op ontdekkingsreis. Hij laat ons de ontwikkeling zien van de mens in zijn biologische, maar vooral ook mentale evolutie. Vanaf het ontstaan van de oermens, zeven miljoen jaar geleden, doorliep de mensheid verschillende mentale ontwikkelingsstadia. Via de Boommens en de Australo ontstaat Homo sapiens, die zich uiteindelijk zal vestigen in agrarische nederzettingen. Via verschillende fasen (revolutionaire kantelpunten) is de westerse mens nu aanbeland in ontwikkelingsstadium 6: Mens 6.0. De weg die ingeslagen is, is de weg naar de medemens. De spanningen in de hedendaagse wereld worden door Gerritse verklaard doordat delen van de mensheid in verschillende mentale ontwikkelingsstadia verkeren, de tegenstelling tussen collectivistisch en autonoom denken. Kennis van en inzicht in verleden en heden zijn van belang voor de ontmoeting met de toekomst. De toekomst die we niet kennen, maar waarop we verwachtingsvol mogen anticiperen. Zij het niet zonder zorgen … Zal de mensheid het redden?

Product Details

ISBN-13: 9783990483770
Publisher: novum pro Verlag
Publication date: 05/11/2016
Sold by: Bookwire
Format: NOOK Book
Pages: 586
File size: 946 KB

About the Author

Gerard Gerritse werd op 5 juni 1931 geboren in Dordrecht, als oudste van een gezin met vijf kinderen. Vader Gerrit Gerritse was architect en kunstschilder. Gerard trad in de voetsporen van zijn vader en volgde de studie Bouwkundig Ingenieur. In verband met ziekte van zijn vader nam Gerard in 1956 zijn eenmanspraktijk over. Al snel volgden grote opdrachten, voornamelijk in de sfeer van zorgcomplexen en ziekenhuizen. In 1996 trad Gerard uit de directie en had hij tijd om zich te verdiepen in zijn oude fascinatie: de natuur in de ruimste zin. Hij was altijd al geïnteresseerd in natuur- en menswetenschappen. In 2000 begon hij daarom met een studie Wijsbegeerte aan de EUR, afgesloten met een mastergraad in filosofie in 2006. Daarna maakte de nieuwsgierigheid een bocht naar antropologie en samenlevingsproblemen. Uit een intensieve zelfstudie kwam het manuscript voor Heeft de mensheid een kans? tot stand. Daarin wordt getracht de huidige problematiek van de mensheid te begrijpen in relatie met haar lange voorgeschiedenis. Gerard Gerritse woont tegenwoordig in Zierikzee, is getrouwd en heeft twee dochters.

Customer Reviews

Most Helpful Customer Reviews

See All Customer Reviews