×

Uh-oh, it looks like your Internet Explorer is out of date.

For a better shopping experience, please upgrade now.

JavaScript - mocne strony
     

JavaScript - mocne strony

1.0 1
by Crockford
 

JavaScript -- mocne strony
Poznaj doskona?? u?yteczno?? j?zyka JavaScript!

 • Jak efektywnie wykorzysta? najlepsze funkcje JavaScript?
 • Jak pisa? programy, aby ustrzec si? b??dów?
 • Jak zdefiniowa? podzbiór j?zyka i tworzy? idealne aplikacje?

Warto pozna? j?zyk JavaScript, poniewa? stanowi on jedno z wa?niejszych

Overview

JavaScript -- mocne strony
Poznaj doskona?? u?yteczno?? j?zyka JavaScript!

 • Jak efektywnie wykorzysta? najlepsze funkcje JavaScript?
 • Jak pisa? programy, aby ustrzec si? b??dów?
 • Jak zdefiniowa? podzbiór j?zyka i tworzy? idealne aplikacje?

Warto pozna? j?zyk JavaScript, poniewa? stanowi on jedno z wa?niejszych narz?dzi w informatyce -- dzi?ki temu, ?e jest jednocze?nie podstawowym i domy?lnym j?zykiem przegl?darek internetowych oraz j?zykiem programowania. JavaScript pozwala na tworzenie wydajnego kodu bibliotek obiektowych czy aplikacji opartych na technice AJAX. Jego skrypty s?u?? najcz??ciej do zapewniania interaktywno?ci, sprawdzania poprawno?ci formularzy oraz budowania elementów nawigacyjnych. Do?? ?atwa sk?adnia sprawia, ?e pisanie pe?noprawnych i wydajnych aplikacji w tym j?zyku nie jest trudne nawet dla pocz?tkuj?cych programistów.

Ksi??ka "JavaScript -- mocne strony" to wyj?tkowy podr?cznik do nauki tego popularnego, dynamicznego j?zyka programowania. Dowiesz si? z niej, jak efektywnie wykorzysta? wszystkie jego mocne strony (m.in. funkcje, dynamiczne obiekty, litera?y obiektowe) oraz jak unika? pu?apek. Poznasz elementy sk?adowe j?zyka oraz sposoby ich ??czenia, zrozumiesz, na czym polega dziedziczenie prototypowe, w jaki sposób brak kontroli typów ma pozytywny wp?yw na pisanie aplikacji oraz dlaczego stosowanie zmiennych globalnych jako podstawowego modelu programowania nie jest dobrym pomys?em. Znaj?c wszelkie ograniczenia j?zyka JavaScript, b?dziesz móg? profesjonalnie wykorzysta? jego najlepsze cz??ci.

 • Gramatyka j?zyka JavaScript
 • Obiekty i funkcje
 • Rekurencja
 • ​Kaskadowe ??czenie wywo?a?
 • Litera?y obiektowe
 • Dziedziczenie -- pseudoklasyczne, prototypowe, funkcyjne
 • Tablice
 • Wyra?​enia regularne
 • Klasa znaków i kwantyfikator wyra?enia regularnego
Nie tra? czasu -- si?gaj tylko po to, co najlepsze w j?zyku JavaScript!

Product Details

ISBN-13:
9781457177279
Publisher:
Helion
Publication date:
03/25/2009
Sold by:
Barnes & Noble
Format:
NOOK Book
Pages:
160
File size:
8 MB

Meet the Author

Douglas Crockford is a Senior JavaScript Architect at Yahoo!, well known for introducing and maintaining the JSON (JavaScript Object Notation) format. He's a regular speaker at conferences on advanced JavaScript topics, and serves on the ECMAScript committee.

Customer Reviews

Average Review:

Post to your social network

     

Most Helpful Customer Reviews

See all customer reviews

JavaScript - mocne strony 1 out of 5 based on 0 ratings. 1 reviews.
Anonymous More than 1 year ago
DO NOT BUY IF YOU SPEAK ENGLISH!!!!!!!!!!!!!!!!!!!