Kite Kè m Pale

Kite Kè m Pale

by Jacques Pierre

NOOK Book(eBook)

$8.49 $9.99 Save 15% Current price is $8.49, Original price is $9.99. You Save 15%.
View All Available Formats & Editions

Available on Compatible NOOK Devices and the free NOOK Apps.
WANT A NOOK?  Explore Now
LEND ME® See Details

Overview

Jacques Pierre louvri kè l de batan nan Kite kè m pale pou l envite nou viv kouman entimite ak pwoblèm sosyal pran randevou nan menm kalfou. Powèt la fotografye difikilte ak kouran santiman ki travèse lavi medam yo. Epi, li wete chapo li byen ba pou li salye kouraj Martin Luther King Jr, Malcolm X, ak lòt lidè ki pa te pè batay pou yon minorite ki pran nan cho, e yo mete nan kacho souvan poutèt po yo. Pou fini, li envite nou viv de twa powèm nan langaj jagon ak bolit, epi yon katafal lòt ki fè yonn ak pafen lawouze nou jwenn nan bèl lang nou an.Rekèy powèm sa a se yon envitasyon otè a fè nou tout pou nou dekouvri bèlte lang nou an. Nan chak grenn mo, otè a plonje kè nou nan lanmè Karayib la, kote vag yo fè nanm nou tonbe nan yon ale vini jouk kouran lanmou an rale nou pou nou fè yonn ak powèm yo. -Wedsly Turenne GuerrierLang nou ak kilti nou se rezilta kreyativite nou ki pran nanm nan lavi chak kretyen vivan. Se sa potorik otè Jacques Pierre fè nan rekèy sa a. Pierre marinen lang nou ak kilti nou ansanm pou ofri nou yon konsonmen kreyativite ki se temwayaj richès kiltirèl ak lengwistik Ayiti cheri nou an. -Marky Jean-Pierre

Product Details

ISBN-13: 9781611532104
Publisher: Light Messages Publishing
Publication date: 08/10/2016
Sold by: Barnes & Noble
Format: NOOK Book
Pages: 106
File size: 797 KB

About the Author

Jacques Pierre fèt nan vil Okap, e li grandi nan vil sa a tou. Depi 2010, Jacques ak fanmi li ap viv nan North Carolina kote li anseye kreyòl ak kilti ayisyen nan Duke University. Nan lane 2013, Jacques, nan tèt ansanm ak University of North Carolina (Chapel Hill), University of Virginia, ak Vanderbilt University, ofri kou sa a gras ak telekonferans pou etidyan nan lekòl nou sot site yo la. Anvan sa, Jacques te anseye nan Florida International University, ak Creole Institute nan Indiana University.Pierre, nan travay li, toujou ap mande pou yo bay lang kreyòl la plas li nan sosyete a pou pèmèt tout moun jwenn enfòmasyon nan lang lan. Pierre ekri anpil atik nan diferan kalite jounal sou sa. Nan diferan atik sa yo, nou ka site French/Creole Divide (Miami Herald), Creole, a Key to the Haitian Literacy (The Herald Sun), epi Help for Haiti Must Include Embracing Creole (The News&Observer)Pierre ekri diferan atik an franse ak kreyòl tou pou li mande dirijan lakay li yo pou ba kreyòl la plas li, e li denonse inegalite ak lenjistis k ap minen sosyete a tou. Pami atik li yo nou ka site: Kreyòl pale, Kreyòl ekri (Le Nouvelliste), Lafrans ak Ayiti: Pwoblèm memwa marande ak edikasyon kolonyal (Poto Mitan), epi Haiti: une société aux inégalités monstrueuses (France-Antilles Guadeloupe).Pou fini, Pierre, ansanm ak konkou etidyan li yo, kreye yon jwèt ki rele Memonèt (Riddles) kote jwèt sa kapab ede anpil moun k ap etidye kreyòl dekouvri diferan aspè nan lang lan ansanm ak kilti Ayiti tou. Nan mwa me 2016 la, jounal ofisyèl Depatman Edikasyon nan peyi Etazini te fè yon rale sou enpòtans jwèt sa kòm bon jan zouti pedagojik pou ede moun ki vle pwofonde lang kreyòl la plis toujou.

Customer Reviews