Klinische genetica

Klinische genetica

Hardcover(2003)

$56.36 $74.99 Save 25% Current price is $56.36, Original price is $74.99. You Save 25%.

Product Details

ISBN-13: 9789031339396
Publisher: Bohn Stafleu van Loghum
Publication date: 01/01/2003
Edition description: 2003
Pages: 395
Product dimensions: 6.61(w) x 9.53(h) x (d)

Table of Contents

Algemeen Deel.- Enkele Historische Hoogtepunten en de Wetten van Mendel.- Ontwikkelingen in de Genetica.- Erfelijkheidsadvisering.- Preconceptiezorg.- Genetische aspecten van fertiliteitsstoornissen.- Prenatale Diagnostiek, Screening En Pre-Implantatie Genetische Diagnostiek.- De Hielprik.- Klinische Genetica En Genetische Screening: Een Ethische Verkenning.- Klachtgericht Deel.- Open Lip en/of Gehemelte (Schisis).- De Slappe Baby.- Cystic Fibrosis.- Hemofilie.- Diabetes Mellitus.- De Ziekte van Parkinson.- Erfelijk Mamma- en Ovariumcarcinoom.- Erfelijke Vormen van Colorectaal Carcinoom.- Erfelijke Trombofilie.- Aangeboren Hartafwijkingen.- Familiale Hypertrofische Cardiomyopathie.- Myotone dystrofie (ziekte van steinert).- Duchenne-Spierdystrofie.- Het Marfan-Syndroom.- Het Ehlers-Danlossyndroom.- Neurofibromatose Type 1.- Tubereuze-Sclerosecomplex.- Ontwikkelingsstoornissen en Verstandelijke Handicaps.- Mentale-Retardatiesyndromen: Diagnostiek en Signalen.- Psychiatrische Aandoeningen Bij Kinderen.- Zelfverwondend Gedrag en Slaapstoornissen bij Mensen met een Verstandelijke Handicap.- Downsyndroom.- Trisomie 13 En Trisomie 18.- Geslachtschromosomale Afwijkingen: Turner-, Klinefelter- en Triple-X-Syndroom.- Het Fragiele-X-Syndroom.- Genetische Syndromen: Een Illustratie.

Customer Reviews

Most Helpful Customer Reviews

See All Customer Reviews