M?c l?c D?i T?ng Kinh Ti?ng Vi?t: B?n in nam 2019

M?c l?c D?i T?ng Kinh Ti?ng Vi?t: B?n in nam 2019

by Nguy?n Minh Ti?n

Paperback

$18.99
View All Available Formats & Editions
Choose Expedited Shipping at checkout for guaranteed delivery by Thursday, August 22

Overview

Tiến trình Việt dịch Kinh điển đã trải qua hơn nửa thế kỷ, nhưng cho đến nay chúng ta vẫn chưa có bất kỳ một công trình thống kê đầy đủ nào về các bản kinh được Việt dịch. Đây là thiếu sót rất lớn trong thực tế và trong chừng mực nào đó đã ảnh hưởng không nhỏ đến việc hoàn thành Đại tạng Kinh Tiếng Việt như mong ước của tất cả những người con Phật.

Trước hết, do không có một nguồn tham khảo đầy đủ về các bản kinh Việt dịch, không ít dịch giả đã chuyển dịch trùng lặp những bản kinh đã dịch rồi mà không có lý do rõ rệt, chỉ đơn giản là do thiếu thông tin. Việc có nhiều bản dịch từ một nguyên bản có thể xem là chuyện bình thường, thậm chí còn có thể giúp người đọc hiểu sâu hơn bản kinh từ nhiều góc độ khác nhau. Tuy nhiên, nếu dịch giả quyết định dịch một bản kinh mà người khác đã chuyển dịch, điều đó có nghĩa là vị ấy đã có sự cân nhắc và tin chắc rằng dịch phẩm của mình có thể đóng góp thêm những giá trị mới. Ngược lại, việc chuyển dịch trùng lặp chỉ vì không biết đến bản dịch của người khác lại là một việc không có ý nghĩa tích cực lắm, nhất là trong hiện trạng vẫn còn quá nhiều bản kinh chưa được dịch.

Mặt khác, cũng do không có thông tin cụ thể về tiến trình chuyển dịch kinh điển, các dịch giả thường quyết định chọn dịch một bản kinh nào đó chỉ hoàn toàn dựa theo sự cảm nhận chủ quan của mình, thay vì nhìn rõ được toàn cảnh trước khi quyết định khởi sự một công trình dịch thuật.

Hơn thế nữa, thông tin cụ thể về tiến trình chuyển dịch không chỉ có ý nghĩa lớn lao và quan trọng đối với những người làm công việc nghiên cứu, dịch thuật kinh điển, mà ngay cả đối với đại chúng Phật tử nói chung, đây cũng là điều hết sức cần thiết. Với một bản mục lục kinh điển đầy đủ, người Phật tử sẽ dễ dàng hơn rất nhiều trong việc chọn lựa, học hỏi, nghiên cứu và vận dụng những bản kinh thích hợp vào sự tu tập.

Product Details

ISBN-13: 9781092170420
Publisher: United Buddhist Foundation (Lien Phat Hoi)
Publication date: 03/30/2019
Pages: 698
Product dimensions: 6.00(w) x 9.00(h) x 1.40(d)

Table of Contents

Lời nói đầu 5

Quy ước trình bày 12

Mục lục Đại Tạng Kinh Tiếng Việt 13

Tra Cứu Theo Tên Kinh Hán Việt 174

Kinh Điển Chưa Có Bản Việt Dịch Trong Mục Lục 283

BỘ A HÀM 283

BỘ BẢO TÍCH 286

BỘ BÁT NHÃ 288

BỘ BỔN DUYÊN 291

BỘ ĐẠI TẬP 292

BỘ ĐÔN HOÀNG 293

BỘ DU GIÀ 302

BỘ HOA NGHIÊM 306

BỘ KINH TẬP 310

BỘ LUẬN TẬP 326

BỘ LUẬT 327

BỘ MẬT GIÁO 332

BỘ MỤC LỤC 364

BỘ NGOẠI GIÁO 367

BỘ NIẾT BÀN 367

BỘ PHÁP HOA 368

BỘ SỬ TRUYỆN 372

BỘ SỰ VỊ 378

BỘ KINH SỚ - THIỀN 378

BỘ KINH SỚ - TỊNH ĐỘ 380

BỘ TRUNG QUÁN 382

TỤC TẠNG 384

Dịch giả Việt dịch Kinh điển 468

Dịch giả và dịch phẩm 477

SUY NGHĨ VỀ ĐẠI TẠNG KINH TIẾNG VIỆT

HIỆN TRẠNG VÀ TƯƠNG LAI

I. DẪN NHẬP 631

II. PHIÊN DỊCH KINH ĐIỂN SANG TIẾNG VIỆT 638

1. Tiến trình phiên dịch 638

2. Tìm hiểu thực trạng hiện nay 644

a. Tính hệ thống 644

b. Tính tổ chức 645

c. Độ tin cậy 647

d. Tính phổ cập 660

III. VIỆT TẠNG: HIỆN TRẠNG VÀ TƯƠNG LAI 666

1. Xác định hiện trạng 666

2. Một số ý kiến đề xuất 669

a. Hệ thống hóa kinh điển Việt dịch 669

b. Kết nối cộng đồng dịch giả 670

c. Chuẩn hóa và đồng thuận 672

d. Đa dạng hóa việc lưu hành kinh điển 685

IV. THAY LỜI KẾT 689

Customer Reviews

Most Helpful Customer Reviews

See All Customer Reviews